Jos altaolevasta listasta puuttuu jotain tai jää kysymyksiä Defi Suomen telegrammista löytyy auttavia henkilöitä. (https://t.me/defisuomi).

AMM - Automated Market Maker

Protokolla, joka tarjoaa automaattisesti hinnan kahden eri tokenin välille ilman ulkopuolista apua. AMM-malli oli alunperin Bancorin innovaatio, jonka Uniswap toi isommin markkinoiden tietoisuuteen. AMM-malli eroaa perinteisistä pörssien order book -mallista, ja se soveltuu paremmin lohkoketjuun, jossa kaikki tapahtumat maksavat jotain (toisin kuin pörssin keskitetyssä tietokannassa).

APR - Annual Percentage Rate

Vuosittainen tuotto prosentteina, ei ota huomioon mahdollista compoundausta (korkoa korolle -efektiä).

APY - Annual Percentage Yield

Vuosittainen tuotto prosentteina, laskee mukaan compoundauksen.

Bag holding

Käytetään esittämään sijoittajaa, joka ei myy vaikka sijoitus on menettänyt suuren osan arvostaan ja toivoo joskus saavansa sijoituksensa takaisin.

Bribe

Lahjus, erilaisissa protokollissa on mahdollista äänestää eri pooleista johon protokolla tarjoaa isompaa tuottoa. Poolin likviditeetin omistajat voivat lahjoa äänestäjiä erilaisilla palkkioilla.

Bull market / Bear market

Härkämarkkinat tarkoittavat arvonnousua. Karhumarkkinassa arvo laskee. Yleensä kuukausien/vuosien aikajanalla.

CEX - Centralized Exchange

Kryptovaluutoilla kaupankäyntiä keskitetyssä pörssissä. Ei toimi julkisten lohkoketjujen päällä. Joku yritys omistaa kaupankäyntipaikat (esim. Binance, Coinbase, Crypto.com)

Compounding

LP tuottojen laittaminen takaisin pooliin ja täten oman osuuden kasvattaminen.

DAO - Decentralized Autonomous Organizations

Lohkoketjussa sijaitseva organisaatio, jolla oma token joka antaa äänestysoikeutta organisaation hallintaan liittyvissä kysymyksissä.

dApp - Decentralized App

Lohkoketjussa sijaitseva sovellus.

DEX - Decentralized Exchange

Kryptovaluutoilla kaupankäyntiä hajautetussa pörssissä. Toimii julkisten lohkoketjujen päällä älysopimuksilla. Dex:t käyttävät tyypillisesti AMM-mallia.

DeFi – Decentralized Finance

Hajautettu rahoitustoiminta, tarkoittaa kaupankäyntiä ilman välikäsiä esim. Pankki tai osakevälittäjä.

FOMO – Fear of Missing Out

Kuvaa tunnetta, kun olet jäämässä jostain paitsi ja haluaisit mukaan. Esimerkiksi Hopium-token on noussut 100% viimeisen tunnin aikana ja tunnet tarvetta ostaa, jotta pääsisit mukaan.

FUD – Fear, Uncertainty, Doubt.

FUD termiä käytetään yleensä kuvaavaan artikkeleita tai muuta harhaanjohtavaa tietoa, jossa on tavoitteena vaikuttaa ihmisten mieltymyksiin negatiivisesti.

Farmaus

Likviditeetin tarjoaminen tuottoa vastaan. Ks. LP/Liquidity Pool ja Yield.

Fee

Kulu, esim. Vaihdat USDT:tä USDC:ksi ja fee on 1% vaihtaessasi 100USDT saat takaisin 99USDC:tä.

Gas/Kaasu

Suurimassa osassa lohkoketjua tarvitsee maksaa transaktioista jonkin asteinen kulu, johon viitataan kaasuna.

IL - Impermanent Loss

AMM LP poolissa olevat varat tasataan vastamaan alkuperäistä suhdetta (esim. 50 %/50 %) joten jos toisen tokenin arvo nousee toiseen tokeniin verrattuna niin AMM myy automaattisesti tokenia jonka arvo on noussut jotta se voisi pitää tasapainoin 50 %/50 %.

Kollateraali

Lainan takaus, esim. laitat lainaus palveluun 10 ETH ja voit lainata sitä vastaan tietyllä korolla 8 ETH arvon verran jotain toista tokenia.

L2/Layer 2

Layer 1 (esim. BTC, ETH) päälle rakennettu rakenne, jonka tarkoituksena on parantaa L1:n skaalattavuutta ja täten pienentää siirtokuluja.

LP/Liquidity Pool

Likvideetti “altaat” mahdollistavat eri kryptojen vaihdon DeX palveluissa. Likviditeetin tarjoavat farmaajat jotka keräävät vaihdoista saadut kulut. Altaat ovat yleensä 50%/50% esim. BTC-ETH, mutta poikkeuksiakin on kuten Balancer, joka mahdollistaa useamman kuin kahden tokenin poolit ja poolien tokenit voivat olla eri suhteissa keskenään.

Launch

Tokenin liikkeelle lasku, eli ensimmäinen päivä kun tokenilla voidaan käydä kauppaa.

Leverage/Vipu

Sijoituksen lisääminen lainarahalla, esim ostat BTC 100 € 10 kertaisella vivulla ja BTC arvo nousee 10 % on sinun sijoituksesi arvo noussut 100 % 200 €. Toisaalta jos BTC arvo tippuukin 10 % menetät koko sijoituksesi.

Likviditeetti

Maksukyky ja maksuvalmius. Esim. Huono likviditeetti tarkoittaa sitä, että pieni osto tai myynti riittää liikuttamaan kurssia voimakkaasti kumpaan tahansa suuntaan. Hyvä likviditeetti tarkoittaa, että suuremmatkin summat eivät liikuta kurssia.

Likvidointi

Esim. lainaat 10 ETH vastaan 30 000 USDC:tä, mutta ETH arvo tippuukin rajusti ja lainasi menettää takauksen. Protokolla tällöin myy takauksesi korvatakseen estääkseen tappiot.

Lohkoketju/Ketju

Kryptojen yksi perusteista. Ketju, jossa kaikki tehdyt transaktiot näkyvät, jota ei voi muuttaa jälkikäteen. Bitcoinilla ja Ethereumilla on omat lohkoketjunsa.

Multisig

Kryptolompakko johon tarvitaan useamman henkilön hyväksyntä suorittaa transaktio.

Oracle (oraakkeli)

Oraakkelit tuovat tietoa lohkoketjun ulkopuolelta lohkoketjuun. Esim. tokenin hinta Binancesta.

Protokolla

Tarkoittaa erilaisia kryptopalveluita minkä kanssa käyttäjät voivat kanssakäydä.

Pump and Dump

Esim. Vaikutusvaltainen kryptovaluuttoihin keskittynyt persoona mainostaa twitterissä protokollan olevan seuraava iso juttu ja hinta lähtee nousuun. Hän kuitenkin heti alkaa myymään tokenia pois.

Regulaatio

Viitataan yleensä valtioiden tahtoon säädellä DeFi:ä erilaisilla rajoituksilla.

Rollups

Kuvaa esim. Ethereumin tai muiden layer 1 -lohkoketjujen päälle rakennettavia ratkaisuja, joiden tarkoitus on kasvattaa ketjun nopeutta ja pienentää kuluja.

Rug pull/Rugaus

Vetää ns. Matto alta, eli protokollan omistajat vievät kaiken likviditeetin pois myymällä ison osan tarjonnasta, joten protokollaan sijoittaneiden tokenit menettävät arvonsa lähelle nollaa.

Shillaus/Shilling

Joku, joka on rahallisesti jo sitoutunut asiaan ja mainostaa asiaa oman rahallisen hyödyn saamiseksi.

Slippage

Huonosta likviditeetistä johtuva hinta ero. Esim. vaihdat 100 USDT:tä USDC:hen ja saatkin takaisin 99 USDC:tä vaikka periaatteessa tokenien hinta pitäisi olla 1/1.

Stable

Jonkin valuutan arvoon sidottu token, pääasiassa Yhdysvaltain dollariin. Isoimmat (USDT, USDC).

Stake/Staking

Varojen lukittaminen tuottoa vastaan. Yleensä puhutaan yhden tokenin lukittamisesta joten tässä ei ole IL vaaraa.

TPS - Transactions Per Second

Transkatiota sekunnissa, käytetään yleensä vertailemaan lohkoketjujen nopeutta keskenään. Isompi luku nopeampi.

TVL – Total Value Locked

DeFi protokollaan kaikkien sidottujen varojen summa.

Token

Lohkoketjussa oleva kryptovaluutta.

TradFi – Tradional Finance

Perinteinen rahoitustoiminta, esim. Pankit.

Whale/Valas

Rikas tai paljon tiettyä tokenia omistava henkilö, joka voi liikuttaa markkinahintaa voimakkaasti varoillaan.

ve/Vote Escrow

Tokeneiden lukitseminen tietyksi ajaksi ja saat ajalta parempaa tuottoa tai enemmän äänestysoikeutta ja täten enemmän bribejä.

Yield

Tuotto, prosenttimäärä kuinka paljon tienaat lisää kryptovaluuttaa lukituksella/likviditeetti farmauksella.

Älysopimus/Smart Contract

Lohkoketjussa oleva koodin pätkä, joka suorittaa määrättyjä toimia käyttäjän, protokollan tai toisen älysopimuksen käskystä.


Artikkelin kirjoittaja:

Janne
Email: janne@klesa.fi
Twitter: https://twitter.com/defijanne

Puuttuuko listastasi mielestäsi jotain tärkeää? Lähetä viesti cee@defisuomi.fi tai Telegrammissa @crypticfollower niin täydennämme tätä sanakirjaa.