Mitä kuuluu Avalanchelle - yhteenveto Messarin raportista

 • Kirjoitin lyhyen yhteenvedon Messarin pidemmästä Avalanchen Q2-raportista, jonka voit lukea täältä: https://messari.io/article/state-of-avalanche-q2-2022
 • Avalanchen lohkoketju ja sen käyttöaste koki muiden ketjujen mukana merkittävän transaktioiden määrän vähentymisen huhtikuun 2022 jälkeen. C-ketjussa eli Avalanchen EVM-pohjaisessa pääketjussa tapahtui isompikin tiputus, mutta osa tästä liikenteestä siirtyi uusiin itsenäisiin sivuketjuihin, kuten vaikkapa Defi Kingdoms ja Crabada -pelit.
 • Avalanchen isoin uudistus kevään aikana oli luonnollisesti uudet subnetit. Niiden avulla mikä tahansa defipalvelu voi julkaista oman lohkoketjunsa, hieman Cosmoksen tapaan. Oman lohkoketjun avulla defipalvelut tai vaikkapa peli voi asettaa kyseisen lohkoketjun node-asetukset palvelemaan juuri kyseisen palvelun tarpeita. Subnetien julkaisu laski hieman kokonaistuottoja, joita Avalanche nodet saavat lohkoketjun pyörittämisestä. Tämä on luonnollinen lopputulos, koska moni uusi subnet halusi nimenomaan pienentää kaasumaksuja ja tehdä omasta ketjustaan nopeamman.
 • Defin näkökulmasta dollareissa mitattu TVL eli Avalanchen lohkoketjuun sidottu rahamäärä pieneni. Tämä johtui luonnollisesti kurssien laskemisesta, mutta AVAX-tokenissa mitattuna määrä kasvoi, joka on positiivista ketjun kannalta. Iso osa tästä TVL:stä siirtyi myös Avalanchessa toimiviin isompiin projekteihin, joka kuvaa sijoittajien halukkuutta siirtää omistuksiaan pienemmän riskin palveluihin.
 • Avaxin Market Cap / TVL -suhde on edelleen mielestäni turhan korkea. Se mittaa mikä on lohkoketjun markkina-arvo sen omille tokeneille suhteutettuna siihen sijoitettuun rahaan. Tällä hetkellä se on Avalanchella n. 2 pinnassa.
 • Kehittäjien aktiivisuus on myös eräs tärkeimmistä lohkoketjun elinvoimaisuutta kuvaavista mittareista. Eräs tapa seurata sitä on Githubin repositoryiden aktiivisuuden seuraaminen eli kuinka usein kehittäjät tekevät koodiin päivityksiä. Avalanchen tapauksessa Q2:n aikana aktiivisuus nousi 33 %, joka on erittäin positiviinen signaali.
 • Steikkausaktiivisuus taas kuvastaa lohkoketjuun pitkäjänteisesti suhtautuvien sijoittajien määrää ja Avalanchessa se on tällä hetkellä n. 64 %. Luku ei ole Cardanon tasolla mutta huomattavasti korkeampi kuin Ethereumilla (koska Ethereumin merge uuteen PoS-ketjuun ei ole vielä tapahtunut).
 • Avalanchen ns. Nakamoto-muuttuja on hieman toimialan arvon yläpuolella (n. 31) . Nakamoto-muuttuja kuvaa sitä kuinka hajautettu lohkoketju on.
 • Bitcoinilla se on täysin eri sfääreissä verrattuna muihin lohkoketjuihin (+7000)
 • Tällä hetkellä Avalanchen haasteet liittyvät osaltaan siihen miten $AVAX-tokenille saadaan luotua arvoa eri subnetien kautta. Subnetit voivat käyttää kaasutokeniaan omia tokeneita, mutta niiden turvallisuutta validoidaan samoilla nodeilla kuin muidenkin Avalanchen subnetien. Toinen haaste on kilpailijat: tällä hetkellä Cosmos tuntuu tarjoavan aktiivisemman yhteisön ja monipuolisemman ekosysteemin kehittäjille, jos vertaillaan Avalanchen subnet-strategiaa toteuttavia kilpailijoita. Ethereumilla on oma layer 2 -skaalausstrategia ja tämän rinnalle on muodostumassa Avalanche/Cosmos/Polkadot-blokki ja Solana omassa kategoriassaan.

Arbitrum Nova

 • Polygon on jo pitkään rakentanut useamman sivuketjun strateigaansa ja nyt Arbitrum laajenee samale tielle. Arbitrum One on viime vuoden puolella julkaistu pääketju, jota käyttäjät ja defipalvelut käyttävät tällä hetkellä.

Tämä artikkeli näkyy vain tilaajille

Liity mukaan ja saat pääsyn kaikkeen ilmaiseen sisältöön.

Liity mukaan Onko sinulla jo tili? Kirjaudu