Factor on uusi ja innovatiivinen hajautetun rahoituksen alusta, joka pyrkii parantamaan toimialan nykyistä rahoitusinfrastruktuuria tarjoamalla yksinkertaisen ja saumattoman pääsyn erilaisiin DeFi-protokolliin ja sijoitusstrategioihin eräänlaisen salkunhallintapalvelun kautta. Ennen kuin sukellamme Factorin toimintaan ja sen tarjoamiin ratkaisuihin, on tärkeää ymmärtää, mihin ongelmiin Factor on perustettu vastaamaan ja mikä on sen tausta.

Ongelma, jota Factor on ratkaisemassa

Nykyiset DeFi-alustat ja protokollat kohtaavat useita käytettävyyteen ja helppouteen liittyviä haasteita, jotka rajoittavat niiden käyttöä ja saavutettavuuttta.

Näitä haasteita ovat muun muassa teknisen monimutkaisuuden, korkeiden kaasukustannusten, vaikeiden integraatioiden, hajautetun rahoituksen imagoon sekä rajallisen pääsyn erilaisiin sijoitusstrategioihin ja -tuotteisiin liityvät ongelmat.

Nämä ongelmat ovat hidastaneet DeFi:n laajempaa omaksumista niin institutionaalisten kuin yksittäisten sijoittajien keskuudessa. Defi ei ole edelleenkään kovin helppo käyttää ja suurin osa sijoittajista ei halua viettää kaikkea vapaa-aikaansa erilaisten palveluiden parissa.

Factorin tausta

Factor perustettiin ratkaisemaan näitä ongelmia ja saavuttamaan visio aidosti yhtenäisestä, helppokäyttöisestä ja käytettävästä DeFi-palvelusta. Factor pyrkii tarjoamaan alustan, joka yhdistää DeFi:n eri osa-alueet, kuten hajautetut pörssit (DEX), varainhoito, laina- ja velkamarkkinat sekä johdannaissopimukset.

Tämä tehdään tarjoamalla ns middleware-kerros, joka toimii yhdyspintana eri DeFi-protokollien välillä ja mahdollistaa nopean ja helpon integraation. Kuulet myöhemmin artikkelissa kenelle tästä ratkaisusta on hyötyä.

Factor tarjoaa siis eräänlaisen sijoitussalkkutuotteen, jonka avulla sijoittajat saavat helpon pääsyn erilaisiin sijoitusstrategioihin, samaan tapaan kuin vaikkapa sijoitusrahastot toimivat perinteisen rahoituksen puolella. Tosin näihin nähden defi tarjoaa huomattavasti monipuolisemmat, mutta myöskin monimutkaisemmat ratkaisut ja nopeamman pääsyn uusimpiin innovaatioihin.

Factorin toimintamalli

Factorin keskeinen tehtävä on toimia DeFi-sovellusten middleware-kerroksena, joka yhdistää erilaisia protokollia ja markkinoita mahdollistaen uusien markkinoiden ja strategioiden luomisen helposti.

Tämä saavutetaan tarjoamalla kehittäjille ja käyttäjille laaja valikoima työkaluja ja resursseja, kuten no-code-alusta, joka mahdollistaa erilaisten sijoitusstrategioiden ja tuotteiden luomisen ilman koodaustaitoja.

Factorin middleware-ratkaisun avulla voidaan siis luoda erilaisia sijoitusvaulteja, jotka käyttävät sijoitustrategioissaan edellä mainittuja defipalveluita.

Factorin käyttäjille tarjottavat hyödyt voidaan jakaa kolmeen pääkategoriaan:

Sijoitusvaulttien rakentajat, tallettajat ja $FCTR-tokenin haltijat.

Vaultien hallinnoijat voivat luoda omia räätälöityjä strategioitaan helposti ja nopeasti Factorin no-code-alustalla.

Tallettajat puolestaan pääsevät käsiksi monipuolisiin sijoitusstrategioihin, jotka vastaavat heidän tarpeitaan ja riskinsietokykyään. Vaultien rakentajat luovat siis tallettajille valmiita sijoitusratkaisuja ja saavat lisätuloja itsellen. Tallettaja taas säästää aikaa ja vaivaa, koska hän voi toteuttaa tiettyä sijoitusstrategiaa vain yksinkertaisesti tallettamalla Factorin vaultiin.

Lopuksi, $FCTR-tokenin haltijat voivat osallistua aktiivisesti protokollan hallintoon, vaikuttaa palkkioiden jakautumiseen ja ansaita osuuden protokollan tuloista.

Factorin käyttökohteet

Factor tarjoaa monipuolisia käyttökohteita erilaisille sijoittajille ja DeFi-toimijoille:

  1. Tokenisoidut rahastot: Factor mahdollistaa erilaisten tokenisoitujen rahastojen luomisen, jotka sisältävät monipuolisia sijoituskohteita ja tarjoavat käyttäjille helpon tavan hallita omaisuuttaan. Perinteisessä rahoituksessa tämä on ollut hyvin haastavaa ja ei ole regulaatiosta johtuen mahdollistanut juurikaan innovaatioita.
  2. Yield Poolit: Yield poolit ovat laina- ja velkamarkkinoita, jotka tarjoavat käyttäjille mahdollisuuden ansaita korkotuottoa tallettamallaan varallisuudella. Ne voivat hallinnoida poolien tuottoja hyödyntämällä rajapintojen kautta Factorin tarjomia pooleja.
  3. Johdannaissopimukset: Factor kehittää parhaillaan vakiomuotoisia vault-ratkaisuja, jotka helpottavat luottamuksellisten ja hajautettujen johdannaissopimusten syntymistä ja kaupankäyntiä.

FCTR- ja veFCTR -tokenit

FCTR ja veFCTR ovat kaksi keskeistä tokenia Factor-ekosysteemissä, ja niillä on erilaisia tarkoituksia ja toimintoja.

FCTR (Factor Token):

FCTR on Factor-protokollan hallinnollinen token, jolla on rajattu 100 miljoonan maksimaalinen supply. Siitä on varattu vain n. 15 % tiimille, jopa puolet projektin kassaan, jota DAO halitsee, hieman yli 20 % erilaisiin kannustinpalkkioihin, ja 10 % oli mahdollista saada projektin julkaisun yhteydessä (public sale). Tällä hetkellä tokenin market cap on $6,7 miljoonaa dollaria (4.4.2023). Kyse on siis hyvin alkuvaiheen pienestä projektista.

FCTR-tokenien omistajilla on oikeus osallistua protokollan hallintoon ja päätöksentekoon. FCTR-tokenit voivat myös saada arvoa, koska niillä on mahdollisuus saada osuus protokollan tuotoista. FCTR-tokenien käyttö voi sisältää seuraavia toimintoja:

  1. Hallinnon äänestys: FCTR-tokenin haltijat voivat äänestää erilaisista protokollaa koskevista ehdotuksista, kuten palkkioiden muuttamisesta, uusien ominaisuuksien lisäämisestä tai yhteensopivien DeFi-protokollien valitsemisesta.
  2. Tulojen jakaminen: FCTR-tokenin haltijat voivat saada osuuden protokollan tuloista, kuten palkkiot ja muut tuotot, jotka saadaan eri toiminnoista alustalla.

Emissioiden näkökulmasta (inflaatio) merkittävimmät uudet tokenit tulevat tiimin palkkioina ja projektin kassan kasvamisena.

Factorin alustan tuottama liikevaihto jakaantuu vaultien luojielle, DAO:lle, sekä veFCTR-tokenin omistajille.

veFCTR (Vested Factor Token):

veFCTR-tokenit ovat FCTR-tokenien lukittuja versioita. FCTR-tokenin haltijat voivat lukita FCTR-tokeninsa määräajaksi saadakseen veFCTR-tokeneja. Saatujen tokeneiden määrä riippuu lukituksen pituudesta, eli malli on vastaava kuin suurimmalla osalla muista defipalveluista.

Lukitsemalla FCTR-tokeninsa veFCTR-muotoon, käyttäjät voivat saada lisäetuja, kuten:

  1. Suurempi hallinnollinen äänivalta: veFCTR-tokenin haltijat saavat enemmän äänivaltaa hallinnollisissa päätöksenteoissa. Mitä pidemmän ajan FCTR-tokenit ovat lukittuina, sitä suuremman painoarvon niiden äänet saavat.
  2. Tulojen lisäosuus: veFCTR-tokenin haltijat voivat saada suuremman osuuden protokollan tuloista, mikä kannustaa heitä pitämään FCTR-tokeninsa lukittuina pidemmäksi aikaa.
  3. Osallistuminen palkitsemisohjelmiin: veFCTR-tokenin haltijat voivat olla oikeutettuja osallistumaan erilaisiin palkitsemisohjelmiin, kuten lisäpalkkioiden ansaitsemiseen tai uusien tuotteiden ja ominaisuuksien ennakkokäyttöön.

Factorin käyttö

Factor on tätä artikkelia kirjoitettaessa vasta lanseerannut itsensä, joten suurin osa sen toiminnoista ei ole vielä käytettävissä.

Create-osiossa voidaan jatkossa luoda uusia sijoitus-vaulteja ja niitä voidaan selata Discover-osiossa. Staking-osio kattaa FCTR-tokenin steikkauksen ja sen kautta voi mintata itselleen aiemmin mainittuja veFCTR-tokeneita ja tätä kautta saada itsellen osan vaultien tuottamasta tuotosta.

Tämä artikkeli näkyy vain tasolle: Premium

Liity mukaan ja upgraidaa tilisi taso nähdäksesi tämän artikkelin.

Liity mukaan Onko sinulla jo tili? Kirjaudu