Kaupallinen yhteistyökumppani: kvarnx.com
Kvarn X on tuore kotimainen kryptosijoittamisen palvelu, jossa ostat ja myyt kryptovaluuttoja Pohjoismaiden laajimmasta valikoimasta, teet teknisen analyysin moderneilla työkaluilla, luot maksuttomat veroraportit verottajalle, sekä voit käyttää fiat on/off rampina Defiin.


Kryptovaluutat ovat markkina-arvoiltaan tunnetun volatiileja, eli niiden arvonvaihtelu on suurta. Juuri tämä voimakas ja nopea arvon vaihtelu on tehnyt niistä pitkän aikavälin sijoittamisen lisäksi houkuttelevia kohteita lyhyemmän aikavälin kaupankäynnille, eli treidaamiselle.

Treidaaja pyrkii hyötymään treidauksen kohteen lyhyen aikavälin vaihtelusta, ottamatta erityistä näkemystä kohteen pidemmän aikavälin arvonkehitykseen.

 Treidaamisen taloudellinen lopputulos muodostuu itse treidin tuotosta (voitto tai tappio), ja treidaamisen kuluista. Vanhan sanonnan mukaan kaupankäynissä varmaa onkin vain kulujen kertyminen. Treidaajan kannattaakin tiedostaa valitsemansa treidauspalvelun käyttämisestä syntyvät kulut.

💡
Kulut saattavat olla eksplisiittisiä (kuten varsinainen kaupankäyntikulu), tai ns. piilokuluja (kuten osto- ja myyntihinnan erotus eli ns. spreadi).

On myös syytä muistuttaa, että kaupankäynnin kulut eivät toki ole ainoa kriteeri kaupankäyntipalvelua valitessa. Tästä valitettavan moni kryptokaupankävijä on vuosien mittaan saanut opetuksia kantapään kautta. Viimeinen asiakkaille surullinen muistutus saatiin tasan vuosi sitten (marraskuussa 2022), FTX-pörssin romahtaessa ja aiheuttaessa massiivisia asiakasvarojen menetyksiä.

Palvelun luotettavuus ja turvallisuus, käytön helppous ja miellyttävyys, palvelun käyttö ja asiakaspalvelu itselle sopivalla kielellä, mahdolliset lisäpalvelut ja kaupankäynnin tarjoajan kuuluminen finanssipalveluja valvovien viranomaisten sääntelyn piiriin ovat kaikki tekijöitä, jotka kannattaa kulujen ohella sisällyttää vaakakuppeihin itselle sopivaa kaupankäyntipalvelua valitessa.

Tässä artikkelissa esitellään tyypillisiä kaupankäyntiin liittyviä kulutyyppejä, joista kryptovaluutoilla kauppaa käyvän on hyödyllistä olla tietoinen.Yksinkertaisuuden vuoksi artikkelissa keskitytään ns. keskitettyihin kryptopörsseihin ja -välityspalveluihin. Toisin sanoen hajautetut kryptopörssit, kuten Uniswap, eivät kuulu tämän artikkelin piiriin. Kuten DeFi Suomen lukijat varmasti tietävät, hajautetut pörssit tarjoavat  osaavalle käyttäjälle monia kiinnostavia mahdollisuuksia, mutta toisaalta niiden käytettävyys, käyttäjään kohdistuvat osaamisvaatimukset sekä käyttöön liittyvät riskit myös poikkeavat merkittävästi keskitetyistä palveluntarjoajista, erityisesti säännellyistä toimijoista.


Kaupankäyntipalkkio (trading fee)

 Ilmeisin kaupankäynnin kulu on toimeksiantojen toteuttamisesta perittävä kaupankäyntipalkkio. Kryptovaluuttojen kaupankäyntipalkkiot vaihtelevat tyypillisesti 0.1-2.0% välillä. Lähes kaikilla kryptovaluuttapörsseillä ja -välittäjillä kaupankäyntipalkkio on sidottu asiakkaan toteutuneeseen kaupankäyntivolyymiin, eli mitä enemmän asiakas käy kauppaa, sitä matalampia kuluja hänelle tarjotaan.

Kuva 1. Kvarn X-palvelussa kaupankäyntikulu on kaupankäyntivolyymista riippuen 0,4-0,8%.

Spreadi (spread)

Kaupankäyntipalkkion ohella toinen kaupankävijälle merkittävä asia on myynti- ja ostohintojen ns. spreadi.

Spreadilla tarkoitetaan erotusta kyseisen kauppapaikan myynti- ja ostohinnoissa. 

Teknisesti ottaen spreadi ei toki ole kulu, eihän kaupankävijä varsinaisesti maksa sitä. Spreadi kuitenkin syö kaupankäynnin voittoa, eli sitä voi ajatella kaupankäynnin piilokuluna. Mitä pienempi spreadi on, sitä täysimääräisemmin hyöty suotuisasta kurssiliikkeestä siirtyy suoraan kaupankävijälle.

Spreadin suuruus tyypillisesti riippuu kyseisen kauppapaikan ja kyseisen kaupankäynnin kohteen likviditeetistä, eli mitä enemmän kohteella käydään ko. kauppapaikassa kauppaa, sitä pienemmäksi spreadi muodostuu.

Kauppapaikan ja kaupan kohteen lisäksi spreadin suuruus saattaa siis riippua myös markkinatilanteesta, markkinoiden aktiivisuuden tyypillisesti supistaessa spreadia. Toisaalta myynti- ja ostohinnan spreadi on tyypillisesti pienimmillään kurssien ollessa vakaita, kun taas kurssien nopeat muutokset saattavat hetkellisesti kasvattaa spreadia.

Kuva 2. Kvarn X-palvelun myynti- ja ostohintoja. Esim. Bitcoinin spreadi on kirjoitushetkellä n. 0,13%.

Haluaisitko oppia defin käyttöä syvällisemmin?

👉 Nappaa itsellesi naurettavan edullinen 5 €/kk premiun-jäsenyys.

Saat sen avulla pääsyn yli 200 artikkeliin. Ne sisältävät oppaita defipalveluiden käyttöön, oman salkun rakentamiseen, projektien arviointiin ja moneen muuhun tärkeään defi-taitoon.

Voit keskeyttää tilauksen koska tahansa, mutta harva haluaa 🤓

Nappaa tilaus itsellesi täältä!


Fiat-valuuttojen talletus- ja nostokulut

Suoraan toimeksiantoihin liittyvien kulujen (kaupankäyntipalkkio ja spreadi) lisäksi on hyödyllistä kiinnittää huomiota fiat-valuutan liikuttamisesta aiheutuviin kuluihin.

Monet kryptovaluuttavälittäjät perivät fiat-valuutan tallettamisesta ja/tai nostamisesta palkkion. Tyypillisesti palkkio on transaktiokohtainen, eikä sidottu siirrettävään summaan.

Tämä tarkoittaa, että palkkiolla on eniten merkitystä siirrettäessä suhteellisen pieniä summia. Palkkion suuruus saattaa myös olla sidottu käytettävään maksutapaan.
Kuva 3. Kvarn X-palvelussa fiat-talletuksista ja tai -nostoista ei peritä palkkiota.

Kryptovarojen siirtokulut (transaction fee)

Kryptovarojen siirtämisestä  palvelusta ulos aiheutuu palvelun tuottajalle aina kuluja, joiden suuruus vaihtelee käytettävän lohkoketjun ja lohkoketjussa tapahtuvan liikenteen määrän mukaan. Tyypillisesti palvelun tarjoaja veloittaa kryptovarojen siirtämisestä joko itselleen aiheutuvan (eli vaihtelevan) kulun, tai kiinteän siirtopalkkion.

Jollei palvelun tarjoaja ei ole hinnoitellut kiinteää siirtopalkkiota itselleen tappiolliseksi, on lohkoketjun tilan mukaan määrittyvä siirtopalkkio todennäköisesti käyttäjäle edullisempi vaihtoehto.
Kuva 4. Kvarn X-palvelussa pian avautuvista kryptovarojen ulossiirrosta peritään vain lohkoketjun todellinen siirtokulu.

Yhteenveto

Kuten tässä artikkelissa on esitelty, kryptovaluutoilla kaupankäyntiin liittyy kuluja, joista kaupankävijän kannattaa olla tietoinen. Toisaalta johdannossa esitetyn mukaisesti kulut ovat vain osa itselle sopivan kaupankäyntipalvelun valintakriteerejä.

FTX:n toimiessaan tarjoamat matalat kaupankäyntikulut lohduttanevat varsin niukasti niitä asiakkaita, joille pörssin romahdus aiheutti merkittäviä varojen menetyksiä.

Nyrkkisääntönä voi sanoa, että mitä aktiivisemmin kauppaa käy ja mitä lyhyemmän aikavälin kaupankäyntiin keskittyy, sitä suurempi painoarvo kaupankäynnin kustannuksille kannattaa antaa.

Pitkän aikavälin sijoittajan tuottojen näkökulmasta 0-2% kaupankäyntipalkkion merkitys harvoin on ratkaiseva omaisuusluokassa, jonka arvon muutokset voivat olla satoja prosentteja. Lyhyellä aikavälillä muutaman prosentin tuottoja tavoittelevan päivätreidaajan sen sijaan kannattaa olla kuluista tietoinen ja rakentaa kaupankäyntiprosessinsa ja kaupankäyntipalvelun tarjoajan valinta parhaalla mahdollisella tavalla omaa treidausstrategiaa tukevaksi.Artikkelin sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään artikkelin kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Artikkelin kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarn Capitalin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Artikkelissa esitetyt tiedot koskevat artikkelin kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa artikkeliin sisältyvän tai artikkelissa viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.


Tsekkaa myös Defi Suomen muut artikkelit

Muut artikkelit: https://www.defisuomi.fi/tag/artikkelit/
Projekti-analyysit: https://www.defisuomi.fi/tag/analyysit/
Oppaat: https://www.defisuomi.fi/tag/oppaat/
Aloittelijoiden sisällöt: https://www.defisuomi.fi/tag/defi-101/
Defin aloittelijan verkkokurssi: https://verkkokurssit.defisuomi.fi/p/defi-101-aloittelijan-opas-defin-maailmaan


Tule mukaan yhteisöön

Telegram-kanava: https://t.me/defisuomi
Discord-serveri: https://discord.gg/Ca3kAKaPyF
Twitter: https://twitter.com/DefiSuomifi
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/defisuomi
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCzv0iOeQcDcaGHmJ1tXWTYg
Hopium-podcast: https://anchor.fm/hopium-fi
Defi Suomen podcast: https://anchor.fm/defi-suomi

Jaa tämä postaus