Huomioithan, että tämä artikkeli on kirjoitettu vain informaatiomielessä. Tämä ei ole kannustin sijoittaa kyseiseen palveluun. Defisijoittamiseen sisältyy monia eri riskejä varojen hakkeroinnista älysopimusriskeihin. Sijoittaja voi menettää kaikki varansa. Tee siis itse omat sijoituspäätöksesi omat riskisi ja sijoitussuunnitelmasi huomioiden.


Polygon on lohkoketjuteknologiaan keskittynyt yritys, joka tarjoaa skaalautuvuusratkaisuja Ethereum-verkolle. Yksi Polygonin tärkeimmistä tuotteista on $matic-token, joka toimii Polygon-verkon omaisena kryptovaluuttana.

Matic Coingeckossa

Monet ovat kiinnostuneet Polygonista sen tarjoaman skaalautuvuuden ja tehokkuuden vuoksi Ethereum-verkossa. Tässä artikkelissa tutustutaan tarkemmin Polygoniin, sen historiaan, teknologiaan ja käyttötapauksiin.

Keskeiset kohdat:

  • Polygon on lohkoketjuteknologiaan erikoistunut yritys
  • Matic-token on Polygon-verkon oma kryptovaluutta
  • Polygon tarjoaa skaalautuvuusratkaisuja Ethereum-verkolle
  • Polygonin teknologia mahdollistaa nopeammat ja kustannustehokkaat transaktiot
  • Polygon on saavuttanut merkittävän aseman Ethereum-verkon ekosysteemissä

Polygonin synty ja perustiedot

Polygon, alun perin tunnettu nimellä Matic Network, on yksi johtavista lohkoketjuratkaisuista, kehitetty skaalaamaan Ethereum-verkkoa. Polygonin tavoitteena on tarjota nopea, tehokas ja skaalautuva lohkoketjuratkaisu, joka mahdollistaa suuren määrän transaktioita pienillä kustannuksilla. Tämä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon hajautetuille sovelluksille (DeFi) ja keräilykohteille (NFT).

Ethereumin skaalausratkaisuksi kehitetty

Polygon on alun perin kehitetty Ethereum-verkon skaalausratkaisuksi, tarjoamalla joustavan siltaratkaisun Ethereumin ja sen kehitysympäristön välille. Tämä mahdollistaa hajautettujen sovellusten kehittämisen ja käytön ilman korkeita transaktiokustannuksia ja hitaita vahvistusaikoja, jotka ovat usein olleet Ethereum-verkon ongelmia.

Alkuperäinen nimi Matic Network ja brändin muutos

Polygon tunnettiin aiemmin nimellä Matic Network, kun se lanseerattiin vuonna 2019. Vuonna 2021 yritys kuitenkin päätti uudelleenbrändätä itsensä ja muuttaa nimensä Polygoniksi. Brändimuutos oli osa yrityksen pyrkimystä laajentua ja osoittaa sen monipuolisuutta lohkoketjuteknologioiden kehittämisessä ja tarjoamisessa.

Polygonin markkina-asema ja kilpailijat

Polygon on vakiinnuttanut asemansa yhtenä johtavista skaalautuvuusratkaisujen tarjoajista lohkoketjuteollisuudessa. Sen tehokkuus, nopeus ja alhaiset transaktiokustannukset ovat tehneet siitä houkuttelevan vaihtoehdon sekä sijoittajille että lohkoketjusovellusten kehittäjille.

Polygonin tärkeimmät kilpailijat skaalautuvuuden saralla ovat muut lohkoketjuteknologiat, kuten Solana, Avalanche ja Binance Smart Chain. Kilpailu skaalautuvuusmarkkinoilla on kuitenkin tiukkaa, ja jatkuvan kehityksen ja innovaation merkitys on elintärkeää menestymisen kannalta.


Haluaisitko oppia defin käyttöä syvällisemmin?

👉 Nappaa itsellesi naurettavan edullinen 5 €/kk premiun-jäsenyys.

Saat sen avulla pääsyn yli 200 artikkeliin. Ne sisältävät oppaita defipalveluiden käyttöön, oman salkun rakentamiseen, projektien arviointiin ja moneen muuhun tärkeään defi-taitoon.

Voit keskeyttää tilauksen koska tahansa, mutta harva haluaa 🤓

Nappaa tilaus itsellesi täältä!


Polygon keskittyi aluksi Proof of Stake -lohkoketjuun

Polygonin alkuperäinen fokus oli Proof of Stake (PoS) -lohkoketju, joka on Ethereumin skaalausratkaisu. PoS-lohkoketjut toimivat tehokkaammin ja edullisemmin verrattuna perinteisiin Proof of Work (PoW) -lohkoketjuihin, kuten Ethereumiin.

PoW-järjestelmissä, kuten Ethereumin alkuperäisessä lohkoketjussa, lohkojen validointi tapahtuu louhimisprosessin kautta, mikä vaatii paljon laskentatehoa ja energiaa. PoS-lohkoketjussa sen sijaan lohkojen validointi perustuu osallistujien lukkoon panostuksiin. Tämä tarkoittaa, että lohkojen validointi on hajautettua ja luotettavaa, mutta samalla energiatehokasta ja skaalautuvampaa.

Polygonin valinta keskittyä PoS-lohkoketjuun oli tärkeä askel heidän tavoitteidensa saavuttamiseksi. Tämä päätös mahdollisti nopeamman ja edullisemman transaktioiden suorittamisen sekä DeFi- ja NFT-ekosysteemien kehittämisen. Se auttoi myös vahvistamaan Polygonin asemaa Ethereumin toisen kerroksen ratkaisuna ja skaalausratkaisuna.

Polygon Pos-chain ja sen ominaisuudet

Polygon Pos Chain (Proof of Stake Chain) on yksi Polygon-verkon keskeisistä osista, joka mahdollistaa nopean, kustannustehokkaan ja skaalautuvan lohkoketjun toiminnan. Tämä lohkoketju perustuu Proof of Stake -konsensusmekanismiin, mikä tarkoittaa, että sen turvallisuus perustuu lohkoketjun käyttäjien tekemiin talletuksiin ja sitoutumiseen.

Transaktioiden nopeus ja kustannustehokkuus

Polygon Pos-chainin merkittävä etu on sen nopeus ja kustannustehokkuus. Tämä johtuu siitä, että Proof of Stake -konsensusmekanismi mahdollistaa lohkoketjun tehokkaan toiminnan ilman tarvetta laajalle louhinnalle, kuten esimerkiksi Bitcoinissa. Tämä tarkoittaa, että transaktiot vahvistetaan lähes reaaliajassa ja palvelumaksut ovat huomattavasti alhaisemmat kuin perinteisissä lohkoketjuissa.

DeFi ja NFT-buumin keskipiste

Polygon Pos Chain on noussut nopeasti DeFi (Decentralized Finance) ja NFT (Non-Fungible Token) -maailman keskipisteeksi. Sen nopeus, kustannustehokkuus ja skaalautuvuus tekevät siitä houkuttelevan lohkoketjun mahdollisuuksille, kuten hajautetuille rahoitussovelluksille ja ainutlaatuisille digitaalisille asseteille. Polygon Pos Chain tarjoaa käyttäjilleen turvallisen ja käyttäjäystävällisen ympäristön hyödyntää näitä uudenlaisia mahdollisuuksia.

Omassa käytössäni olen havainnut Polygonin lohkoketjun olevan nopeampi kuin monen muun layer 2 -lohkoketjun. Ainostaan Arbitrum on mielestäni nopeampi, mutta siinäkin puhutaan yksittäisistä sekunneista transaktioissa.

MATIC-tokenin rooli Polygonissa

Polygonin menestystarinaa ei voi kertoa ilman mainintaa heidän virallisesta kryptovaluutastaan, MATIC-tokenista. MATIC-tokenilla on keskeinen rooli Polygonin ekosysteemissä, tarjoten käyttäjille monia etuja ja käyttötarkoituksia.

MATIC-tokenien käyttö transaktiokuluissa ja validaattorien palkkiossa

MATIC-tokenia käytetään Polygon-verkossa transaktiokulujen maksamiseen. Tämä tarjoaa käyttäjille edullisen ja tehokkaan tavan suorittaa siirtoja ja toimia alustalla ilman korkeita kustannuksia. Lisäksi, Polygonin Proof of Stake -verkkoon perustuvassa järjestelmässä validaattorit ansaitsevat palkkionsa MATIC-tokeneina. Tämä kannustaa validaattoreita osallistumaan verkostoon ja ylläpitämään sen toimintaa.

EIP-1559 päivitys ja tokenien polttaminen

Polygon on aiemmin ilmoittanut, että he aikovat ottaa käyttöön Ethereum Improvement Proposal (EIP) 1559 -päivityksen, joka sisältää ns. tokenien polttamisen. Tämä päivitys vähentää merkittävästi MATIC-tokenien kokonaismäärää, mikä saattaa vaikuttaa positiivisesti tokenin arvoon tulevaisuudessa.

Polttamisprosessissa MATIC-tokeneita poistetaan kierrosta pysyvästi, mikä voi luoda niukkuutta ja tukea tokenin hintakehitystä.

Uudelleenbrändäys ja laajeneminen Polygoniksi

Polygonin uudelleenbrändäys tapahtui vuonna 2021, kun yritys päätti muuttaa nimensä ja koko brändinsä. Tavoitteena oli selkeyttää yrityksen viestiä ja korostaa sen roolia skaalautuvuuden ratkaisijana Ethereum-alustalla.

Keskeinen osa uudelleenbrändäystä oli nimenmuutos Matic Networkista Polygoniksi. Polygon-nimi valittiin kuvaamaan yrityksen visiota luoda yhdistävä lohkoketjujen verkosto, joka mahdollistaa sujuvan toiminnan eri lohkoketjujen välillä. Nimi heijastaa myös yrityksen tavoitetta muodostaa lohkoketjujen internet, jossa eri sovellukset ja käyttäjät voivat toimia saumattomasti yhdessä.

Uudelleenbrändäyksen myötä Polygon on laajentanut toimintaansa ja vahvistanut asemaansa Ethereum-ekosysteemissä. Yritys on solminut lukuisia yhteistyökumppanuuksia ja integraatioita eri toimijoiden kanssa, kuten Aavenportin ja Metan kanssa.

Uudelleenbrändäyksen myötä Polygon on saavuttanut huomattavaa menestystä ja herättänyt kiinnostusta kryptovaluutta-investoijien keskuudessa. MATIC-tokeni on noussut suosituksi sijoituskohteeksi, ja sen ICO keräsi suuren määrän kiinnostuneita sijoittajia. Suomalaisille sijoittajille Northcrypto-palvelu tarjoaa ostopaikan MATIC-tokeneiden hankkimiseen.

Uudelleenbrändäys on vahvistanut Polygonin asemaa ja näkyvyyttä kryptovaluuttamarkkinoilla. Yhtiön visio skaalattavasta lohkoketjujen internetistä on herättänyt kiinnostusta sekä sijoittajien että muiden toimijoiden keskuudessa. Polygonin laajentuminen ja yhteistyökumppanuudet ovat olleet avainasemassa sen menestyksessä.

Yhteistyökumppanit ja integraatiot

Polygonin menestyksellinen kehitys ja skaalautuvuus ovat houkutelleet useita yhteistyökumppaneita ja alustaintegraatioita. Tässä osassa tarkastelemme kahta merkittävää yhteistyöprojektia, jotka ovat osoitus Polygonin kasvavasta ekosysteemistä.

Metan valinta käyttämään Polygonin teknologiaa

Metan, suositun NFT-metaverse-projektin, valinta Polygonin teknologian käyttämiseen on ollut merkittävä virstanpylväs. Metan siirtyminen Polygonin Proof of Stake -lohkoketjuun on mahdollistanut skaalautuvuuden parantamisen ja vähentänyt transaktiokustannuksia. Tämä on merkittävä etu Metan käyttäjille, sillä se mahdollistaa sujuvamman ja edullisemman NFT-kaupankäynnin.

Portti yhteistyöhön: Lens-protokolla

Lens-protokollan integrointi Polygoniin on luonut uusia mahdollisuuksia hajautetun rahoituksen (DeFi) alalla. Lens tarjoaa pääsyn monenlaisiin DeFi-sovelluksiin ja palveluihin suoraan Polygonin ekosysteemistä. Tämä luo synergiaa ja avaa uusia ovia käyttäjille, jotka voivat hyödyntää Polygonin skaalautuvuutta ja Lensin monipuolisia DeFi-ratkaisuja.

YhteistyökumppaniKuvaus
MetanSuositun NFT-metaverse-projektin siirtyminen Polygonin tekniikkaan
Lens-protokollaIntegraatio Polygoniin tarjoaa pääsyn monipuolisiin DeFi-palveluihin

Polygonin tekninen kehitys ja päivitykset

Polygonin menestystarina jatkuu teknisen kehityksen ja jatkuvien päivitysten myötä. Yksi merkittävä kehitysaskel on ollut Polygon Hermez ja sen käyttöönotto. Polygon Hermez on optimoitu kerros kaksi -ratkaisu, joka perustuu Zero-knowledge proof -teknologiaan. Tämä teknologia mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen salaustekniikan käytön lohkoketjun transaktioissa.

Polygon Hermezin avulla Polygon pystyy skaalaamaan Ethereumin lohkoketjun suorituskykyä entistä paremmin. Sen avulla käyttäjät voivat hyötyä nopeammista ja edullisemmista transaktioista sekä vähemmistä kuormituksista lohkoketjussa. Tämä on erityisen tärkeää nykyisen DeFi- ja NFT-buumin aikana, kun lohkoketjun kuormitus voi olla erittäin korkea.

Polygon ID ja sen vaikutukset DAO-yhteisöihin

Yksi Polygonin merkittävimmistä päivityksistä on ollut Polygon ID:n käyttöönotto. Polygon ID on digitaalinen henkilöllisyystunniste, joka mahdollistaa käyttäjille yksilöllisen tunnistautumisen ja turvallisen pääsyn Polygonin ekosysteemiin. Tämä on erityisen tärkeää DAO-yhteisöille, jotka voivat käyttää Polygon ID:tä äänestysprosesseissaan ja suorittaa äänestykset turvallisella tavalla.

Polygon ID:n avulla DAO-yhteisöt voivat lisätä demokratiaa päätöksentekoon ja varmistaa, että päätökset tehdään avoimella ja läpinäkyvällä tavalla. Lisäksi Polygon ID voi auttaa estämään huijauksia ja varmistamaan, että äänestäjät ovat aitoja ja luotettavia henkilöitä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Polygonin tekninen kehitys ja päivitykset, kuten Polygon Hermez ja Polygon ID, ovat edistäneet entisestään lohkoketjun suorituskykyä, turvallisuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Nämä uudistukset ovat tehneet Polygonista houkuttelevan vaihtoehdon niin käyttäjille kuin DAO-yhteisöillekin, ja sen tulevaisuus näyttääkin erittäin valoisalta.

Polygon ja kryptovaluutta-investoijat

Kun Polygon (aiemmin Matic Network) teki merkittävän uudelleenbrändäyksen, se herätti suurta kiinnostusta kryptovaluutta-investoijien keskuudessa. Kryptovaluuttamarkkinat ovat kasvaneet voimakkaasti, ja Polygonin ainutlaatuiset ominaisuudet ja skaalautuvuusratkaisut ovat saaneet investoijat kiinnostumaan alustasta.

Polygonin matka kohti menestystä alkoi sen MATIC-tokenin ICO:lla (Initial Coin Offering). Sijoittajat ympäri maailman osallistuivat tokenin myyntiin, sillä he uskoivat Polygonin potentiaaliin skaalautuvuuden eturintamassa. Sijoittajat tunnistivat, että Polygon pystyy tarjoamaan ratkaisun Ethereumin ruuhkautumiseen ja transaktiokustannuksiin liittyviin ongelmiin.

Suomalaisille sijoittajille Polygon on tullut tutuksi KvarnX-palvelun kautta. KvarnX tarjoaa helpon ja turvallisen tavan ostaa ja säilyttää kryptovaluuttoja, mukaan lukien MATIC-tokeneita. Monet suomalaiset sijoittajat ovat löytäneet tien Polygonin maailmaan tämän palvelun avulla.

MATIC-tokenien ICO ja sijoittajien kiinnostus

Polygonin MATIC-tokenin ICO keräsi valtavan määrän kiinnostusta ja sijoittajia ympäri maailman. ICO:n aikana sijoittajat ostivat MATIC-tokeneita vaihdossa Ethereumia vastaan. Tämä antoi sijoittajille mahdollisuuden päästä mukaan Polygonin tarjoamaan skaalautuvuusratkaisuun ja hyötyä sen tulevasta menestyksestä.

MATIC-tokenit tarjoavat myös sijoittajille muita etuja. Niitä voidaan käyttää transaktiokuluihin alustalla, ja niitä annetaan myös palkkioina validaattoreille. Tämä luo tokenille luonnollisen kysynnän ja kannustaa myös sijoittajia pitämään MATIC-tokeneita salkuissaan.

KvarnX-palvelun tarjoama ostopaikka suomalaisille

KvarnX on suomalainen kryptovaluuttapalvelu, joka tarjoaa suomalaisille sijoittajille helpon tavan ostaa ja myydä kryptovaluuttoja, mukaan lukien Polygonin MATIC-tokeneita. KvarnX:n avulla suomalaiset voivat helposti liittyä Polygonin kasvavaan ekosysteemiin ja hyötyä sen tarjoamista mahdollisuuksista.

PalveluEdut
KvarnX
  • Turvallinen ja luotettava alusta
  • Helppo tapa ostaa ja myydä kryptovaluuttoja
  • Tarjoaa MATIC-tokeneita
  • Suomalainen palvelu

Suomalaiset sijoittajat voivat siis luottaa KvarnX:ään Polygonin ostamisessa ja säilyttämisessä. Palvelun tarjoama helppous ja turvallisuus tekevät siitä houkuttelevan vaihtoehdon suomalaisille Polygonin kiinnostuneille sijoittajille.

Skaalautuvuuden visio: Polygonin tavoitteena "lohkoketjujen internet"

Polygonin skaalautuvuuden visio on kutsuttu nimellä "lohkoketjujen internet". Tämä tarkoittaa, että Polygon pyrkii rakentamaan lohkoketjujen ekosysteemin, jossa eri lohkoketjut voivat toimia saumattomasti yhdessä ja kommunikoida keskenään.

Kuvaava esimerkki Polygonin visiosta on Internetin toiminta: Internetissä eri verkkosivustot ja sovellukset toimivat itsenäisesti, mutta ovat silti integroituneet keskenään. Tavoitteena on luoda vastaava ekosysteemi lohkoketjuille, jossa eri lohkoketjut voivat hyödyntää toistensa vahvuuksia ja kommunikoida saumattomasti ilman esteitä.

Polgyon pyrkii mahdollistamaan monimutkaisten sovellusten rakentamisen ja suorituskyvyn parantamisen lohkoketjuissa. Tällä tavoin Polygon pyrkii ratkaisemaan yhden Ethereumin suurimmista haasteista: hitaan transaktiokäsittelyn ja korkeiden maksujen ongelman.

Visio "lohkoketjujen internetistä" korostaa Polygonin tavoitetta luoda skaalautuva ja interoperabiliteettiin perustuva lohkoketjujen ekosysteemi. Tämä visio tarjoaa lupaavia mahdollisuuksia laajentaa lohkoketjuteknologian käyttöä ja avaa uusia ovia innovaatioille eri aloilla.

Polygonin valoisa tulevaisuus

Kryptoteknologia ja lohkoketjut ovat muuttaneet tapamme ajatella taloutta ja rahansiirtoa. Polygon on yksi näistä innovatiivisista projekteista, jotka pyrkivät tarjoamaan skaalautuvuutta ja suorituskykyä lohkoketjujen maailmaan. Polygonin avulla käyttäjät voivat hyödyntää edistyneitä lohkoketjutekniikoita ilman suuria kustannuksia ja viiveitä.

Polygonin älykäs sopimusketju mahdollistaa nopeat ja edulliset transaktiot, mikä on erityisen tärkeää kryptovaluutan käyttäjille. Sen skaalautuvuutta koskevat ratkaisut tarjoavat suuria etuja erityisesti hajautetulle rahoitukselle (DeFi) ja ainutlaatuisille digitaalisille esineille (NFT). Polygonin teknologia on herättänyt paljon kiinnostusta sekä yksityisten että julkisten lohkoketjujen kehittäjien keskuudessa.

Polygonin yhteistyö kryptovaluutta-alan merkittävien toimijoiden, kuten Metan ja Aavenportin kanssa, osoittaa sen vahvan markkina-aseman ja kyvyn luoda innovatiivisia ratkaisuja. Lisäksi Polygonin jatkuva tekninen kehitys, kuten Hermez ja Zero-knowledge proof -teknologia, osoittaa sen sitoutumisen kehittää skaalautuvia lohkoketjuratkaisuja.

Yleisesti ottaen Polygonin rooli kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen maailmassa on merkittävä. Sen tarjoamat skaalautuvuus- ja suorituskykyratkaisut ovat ratkaisevia alan kehitykselle ja laajentumiselle. Kuten edellä mainituista tiedoista käy ilmi, Polygonin vaikutusalue ulottuu eri käyttötapauksiin, älykkäiden sopimusten toteuttamisesta DeFi-ekosysteemeihin ja NFT-markkinoihin.

Polygon jatkaa yhteistyötä kryptovaluutta-investoijien kanssa ja tarjoaa heille mielenkiintoisia mahdollisuuksia. MATIC-tokenin ICO ja sen jälkeinen menestys osoittavat, että Polygonilla on vankka tuki sijoittajayhteisöltä. Suomalaiset sijoittajat voivat liittyä tähän kehitykseen Northcrypo-palvelun kautta, joka tarjoaa helpon tavan hankkia MATIC-tokeneja.

Kokonaisuudessaan Polygon on merkittävä tekijä kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen maailmassa. Sen skaalautuvuutta koskevat ratkaisut tarjoavat mahdollisuuksia kehittää monia innovatiivisia ja tehokkaita sovelluksia. Polygonin rooli kasvaa edelleen, kun se jatkaa teknistä kehitystään ja laajentaa yhteistyötä kryptovaluutta-alan toimijoiden kanssa.

Johtopäätös

Polygon on noussut merkittäväksi toimijaksi kryptovaluuttojen maailmassa tarjoamalla skaalautuvan ja kustannustehokkaan ratkaisun Ethereumin ongelmiin. Yrityksen innovatiivinen tekniikka ja vahva yhteistyöverkosto antavat luottamusta Polygonin tulevaisuuteen.

Polygonilla on erinomaiset tulevaisuudennäkymät.

Sen skaalautuvuus mahdollistaa miljoonien käyttäjien samanaikaisen toiminnan lohkoketjussa, ja sen kyky integroitua eri sovelluksiin tarjoaa rajattomia mahdollisuuksia kehittäjille. Polygon on jo osoittanut vahvuutensa DeFi- ja NFT-sektorilla, mutta sen potentiaali ulottuu paljon laajemmalle.

Investoijien näkökulmasta Polygonin tulevaisuus näyttää lupaavalta. MATIC-tokenilla on monipuolisia käyttötarkoituksia lohkoketjussa, mikä voi kannustaa sen kysynnän kasvuun. Lisäksi, EIP-1559 päivitys ja tokenien polttaminen voivat vaikuttaa myönteisesti MATIC-tokenin arvoon pitkällä aikavälillä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Polygon tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia niin kehittäjille kuin sijoittajille. Sen skaalautuva infrastruktuuri, vahva yhteistyöverkosto ja jatkuva tekninen kehitys antavat perustellun syyn uskoa yrityksen menestykseen tulevaisuudessa. Polygon ja sen MATIC-token ovat ehdottomasti tarkkailunarvoisia aluevaltauksessaan lohkoketjujen maailmassa.

FAQ

Mikä on Polygon ja heidän Matic-tokeninsa?

Polygon on hajautettu teknologia- ja tietoturvayritys, joka tarjoaa lohkoketjusovelluksia ja palveluita. Matic-token on Polygonin oma kryptovaluutta, joka on suunniteltu käytettäväksi Polygonin alustalla transaktiokuluissa ja lohkoketjun toiminnassa.

Mikä on Polygonin synty ja perustiedot?

Polygon kehitettiin Ethereumin skaalausratkaisuksi, joka tarjoaisi nopeamman ja edullisemman tavan siirtää kryptovaluuttoja. Alunperin se tunnettiin nimellä Matic Network, mutta brändin muutoksen myötä siitä tuli Polygon.

Miksi Polygon on keskittynyt Proof of Stake -lohkoketjuun?

Polygonin tavoitteena on tarjota skaalautuva ja tehokas lohkoketjuratkaisu. Proof of Stake -lohkoketju mahdollistaa nopeammat transaktiot ja pienemmät kulut verrattuna perinteiseen Proof of Work -tekniikkaan.

Mitä ominaisuuksia Polygon Pos Chain tarjoaa?

Polygon Pos Chain tarjoaa nopeita transaktioita ja kustannustehokkuutta. Se on myös DeFi- ja NFT-buumin keskipiste, mikä tarkoittaa, että se tarjoaa alustan hajautetulle rahoitukselle ja älykkäille sopimuksille sekä digitaalisille taidekokoelmille.

Mihin Polygon käyttää MATIC-tokenia?

MATIC-tokenia käytetään transaktiokuluissa ja validaattorien palkkiossa Polygonin alustalla. Lisäksi Polygonissa on otettu käyttöön EIP-1559 päivitys, joka mahdollistaa tokenien polttamisen, mikä vaikuttaa myönteisesti tokenin arvoon.

Miten Polygon on laajentunut ja integroitunut muihin projekteihin?

Polygonilla on laaja yhteistyökumppaniverkosto, ja se on integroitunut muihin projekteihin, kuten Meta ja Aave. Meta valitsi Polygonin teknologian käyttämisen helpottaakseen käyttäjien siirtymistä Ethereumista Polygonille, ja Aave on integroinut Polygonin protokollansa kanssa monipuolistaakseen DeFi-palveluitaan.

Mitä Polygonin teknisessä kehityksessä on tapahtunut?

Polygon on kehittänyt Polygon Hermez -lohkoketjun Zero-knowledge proof -teknologialla tarjotakseen entistä nopeampia ja yksityisempiä transaktioita. Polygon ID puolestaan helpottaa DAO-yhteisöjen hallintaa ja päätöksentekoa.

Mitä hyötyä MATIC-tokenista on kryptovaluutta-investoijille?

MATIC-tokenilla on ollut ICO (Initial Coin Offering) ja se on kiinnostanut sijoittajia sen tarjoamien mahdollisuuksien vuoksi. Suomalaiset voivat ostaa MATIC-tokeneita Northcrypto-palvelun kautta, mikä tarjoaa helpon tavan sijoittaa Polygoniin.

Miksi Polygonia kutsutaan "lohkoketjujen internetiksi"?

Polygonin tavoitteena on luoda skaalautuva lohkoketjuteknologia, joka helpottaa eri lohkoketjujen välisiä yhteyksiä ja toimii eräänlaisena lohkoketjujen internetinä. Tämä mahdollistaa eri lohkoketjujen yhdistämisen ja saumattoman toiminnan.


Tsekkaa myös Defi Suomen muut artikkelit

Muut artikkelit: https://www.defisuomi.fi/tag/artikkelit/
Projekti-analyysit: https://www.defisuomi.fi/tag/analyysit/
Oppaat: https://www.defisuomi.fi/tag/oppaat/
Aloittelijoiden sisällöt: https://www.defisuomi.fi/tag/defi-101/
Defin aloittelijan verkkokurssi: https://verkkokurssit.defisuomi.fi/p/defi-101-aloittelijan-opas-defin-maailmaan


Tule mukaan yhteisöön

Telegram-kanava: https://t.me/defisuomi
Discord-serveri: https://discord.gg/Ca3kAKaPyF
Twitter: https://twitter.com/DefiSuomifi
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/defisuomi
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCzv0iOeQcDcaGHmJ1tXWTYg
Hopium-podcast: https://anchor.fm/hopium-fi
Defi Suomen podcast: https://anchor.fm/defi-suomi

Jaa tämä postaus