Tokenomian tarkoitus on kertoa, miten kryptovaluuttojen arvo muodostuu. Pohjimmiltaan tokenomiassa on kyse kryptovaluuttojen kysynnästä ja tarjonnasta. Tässä artikkelissa paneudutaan yleisesti siihen mikä on tokenomia, miten kryptovaluuttoja luodaan ja mitä hyötyjä niiden omistamisesta on.

Tämä artikkelin jälkeen ymmärrät paremmin, miksi kryptovaluutoilla on arvoa ja minkälaisia asioita sinun tulisi tarkastella, jotta voit ymmärtää kryptovaluuttojen arvonmuodostusta ja kysyntää.

Mikä on tokenomia ja miksi se on tärkeää kryptovaluutta sijoittajalle?

Tokenomiikka tulee sanoista “token economics” ja se tutkii elementtejä, jotka luovat kryptovaluutalle arvoa.

💡
Rationaaliset sijoittajat usein katsovat ensimmäisenä kryptovaluutan tokenomian eli älysopimukseen rakennetun rahoitusmekaniikan, jonka mukaisesti kyseinen kryptovaluutta toimii:

- mikä on kryptovaluutan kokonaislukumäärä
- liikkeelle laskettu määrä
- millä aikataululla uusia kryptovaluutan yksiköitä lasketaan liikkeelle
- kuka omistaa suurimman osan kyseistä kryptoa

Näistä luvuista pystyy suhteellisen hyvin arvioimaan kannattaako projektia lähteä tutkimaan sen enempää.

Kryptovaluutta projekteja on olemassa tuhansia, joten luonnollisesti erilaisia tokenomia-malleja on myös vähintään saman verran. Parhaita käytäntöjä ei ole vielä “kiveen hakattu”, vaikkakin useat projektit ovat keksineet järkeenkäypiä malleja. Ne toimivat nyt, mutta aikaa kestäviä tokenomia-malleja ei ole vielä keksitty.

Pohjimmiltaan jokaisen kryptovaluutan arvostuksessa kyse on kysynnästä ja tarjonnasta.

Katsotaan ensin hieman alan termejä 👇

Alla näet kuvan Near Protocollan tokenomiasta. Se kertoo miten tokenit tullaan jakamaan eri sidosryhmien kesken.

Mitä ovat tokenit?

Tokenit ovat älysopimusalustojen päällä toimivia kryptovaluuttoja. Kuka tahansa pystyy luomaan oman tokenin, eli kryptovaluutan, muutamissa minuuteissa. Lähtökohtaisesti tokenit ovat kuitenkin arvottomia, ellei niille luoda jotain arvoa.


Hey! 👋 Haluaisitko pääsyn kaikkiin Defi Suomen maksullisiin analyyseihin, oppaisiin ja artikkeleihin? Tämän kaiken saat Defi Suomen premium-tilaukselle. Näiden lisäksi saat vielä pääsyn suljettuun Discord-ryhmään, johon julkaistaan päivittäin vinkkejä uusista avautuvista palveluista, tuottopooleista ja tietoturvariskeistä.

Nappaa tästä PYSYVÄ -50 % alennus tilauksen hinnasta 👇 https://www.defisuomi.fi/uutiskirjeen-tilaajien-50


Tokeneita voidaankin hyvin verrata K-Kaupan plussapisteisiin 💡

Esimerkiksi Plussapisteitä voi kerryttää asioimalla K-Kaupoissa ja mitä enemmän käytät euroja, sitä enemmän saat Plussapisteitä. Plussapisteille on annettu jokin arvo ja niillä voidaan ostaa asioita K-Kaupoista. K-Plussa pisteet toimivat siis “cashback” mekaniikalla eli saat tietyn prosentti osuuden takaisin yrityksen palveluihin käytetyistä euroista.

Jos Plussapisteet olisivat tokeneita niin markkinat voisivat määrittää niiden hinnan. Tällä hetkellä Kesko hallitsee plussapisteiden kokonaismäärää ja pystyy myös luomaan niille arvon.

Erilaisia token-tyyppejä

Tokeneita on karkeasti kolmea erilaista typpiä: hyödyke-tokenit, arvopaperi-tokenit ja hallinnointi-tokenit.

Plussapisteet ovat hyvä esimerkki hyödyke-tokenista, jos ne siis olisivat kryptovaluuttoja. Hyödyke-tokenin liikkeellelaskija antaa usein tokenille jonkinlaista arvoa. Se voi olla käytännössä mitä vaan projektin kehittäjät sille keksii. Useimmiten omistamalla hyödyke-tokenia saat alennusta yrityksen tuotteista tai palveluista.

Arvopaperi-tokenit on nimensä mukaisesti arvopapereita eli omistamalla niitä omistat, jotain yritystä tai toimintaa, joka tuottaa tulosta. Niitä voisi siis verrata osakkeisiin.

Hallinnointi-tokenit ovat tokeneita, joita omistamalla saat äänivallan tiettyä projektia tai yritystä kohtaan omistamasi tokenien määrän. Yksi token vastaa yhtä ääntä. Tämä eroaa arvopaperi-tokenista siinä, että hallinnointi-tokenille ei luvata tuottoa tai sen arvo ei ole sidoksissa yrityksen tulokseen.

Tokenomia

Tokenit ovat usein liikkeellelaskijan ekosysteemin keskipisteenä. Tai ainakin pitäisi olla sillä tokeneita usein myydään sijoittajille rahoituksen saamiseksi, joten niiden arvon odotetaan nousevan tulevaisuudessa. Tarkastellaan seuraavaksi tarkemmin mihin asioihin tokenomiassa tulee kiinnittää huomiota.

Niin kuin aikaisemmin mainitsin niin sijoittaja kiinnittää ensimmäisenä huomiota tokenien kokonaismäärään, kierrossa olevaan määrään, liikkeelle laskuun, tokenien allokaatioon, inflaatio/deflaatio suhteeseen ja tokenista saatavaan hyötyyn. Sijoittaja haluaa nyt tietää, että onko token niukka omaisuuserä ja löytyykö sille kysyntää.

Kokonaismäärä kertoo tokeneiden lopullisen määrän ja kierrossa oleva määrä kertoo paljonko tokeneita on tällä hetkellä markkinalla. Tämän ja edellisen suhdetta on hyvä tarkastella, kun katsoo miten tokeneita lasketaan lisää markkinalle. Jos iso prosenttiosuus tokeneista lasketaan liikkeeseen lyhyen ajan sisään niin myyntipaine kasvaa ja tokenin arvo voi laskea rajusti.

Allokaatio kertoo kenelle tokeneita on jaettu. Sen pitäisi olla julkista tietoa jokaisen rehellisen projektin kohdalla.

Inflaatio/deflaatio suhde kertoo miten paljon tokeneita tulee markkinalle tai poistuu markkinasta. Tämän kanssa on hyvä tarkastella tokenin kysyntää eli hyötyä.

Tokenista saatava hyöty voi olla siis mitä vaan, niin kuin plussapiste-esimerkissä tuli ilmi. Trader Joen $JOE on mielestäni hyvä esimerkki tokenista saatavaan hyötyyn. Steikkaamalla $JOE tokenia Trader Joe alustalla pääset kiinni osaan projektin tuottamista tuloista. Trader Joesta lisää myöhemmin.

Tokenomia-mallit

Millaisia tokenomia malleja on sitten olemassa? Tässä kohtaa on varmasti helpoin tarkastella kahta suurinta kryptovaluuttaa ja miten niiden tokenomia-mallit toimivat. Bitcoinin ja Ethereumin tokenomia eroaa hieman toisistaan. Bitcoin on näistä yksinkertaisempi, joten aloitetaan siitä.

Tarkastellaan ensin Bitcoinin tarjontaa. Kirjoitushetkellä Bitcoinien kokonaismäärä on 21 miljoonaa ja niitä on liikkeellä reilu 19 miljoonaa kappaletta. Alta kuvasta näet näyttökuvan Coingecko-palvelusta, jossa nämä tiedot näkyvät.

Tällä hetkellä Bitcoineja lasketaan liikkeelle 6,25 kappaletta joka kymmenes minuutti. Se tekee Bitcoinin inflaatioprosentiksi noin 1,8 %.

Seuraava puoliintumistapahtuma on vuonna 2024 ja se kirjaimellisesti puolittaa BTC:n inflaation, jolloin lohkopalkkio muuttuu karkeasti 3,125 bitcoiniin. Puoliintuminen tapahtuu joka neljäs vuosi.

Mikä sitten luo Bitcoinille kysyntää? Teknisesi ainut bitcoinille kysyntää luova asia on bitcoin-verkon käyttö. Jokaisesta bitcoin transaktiosta maksetaan siirtomaksu, joka maksetaan luonnollisesti bitcoineissa. Tämä maksu menee bitcoin-verkkoa ylläpitäville “louhijoille”. Tästä voimme päätellä, että mitä enemmän bitcoinilla on käyttäjiä, sitä arvokkaampi se tulee olemaan. Alla kuva bitcoinin päivittäisistä transaktioista.

Ethereumin-malli eroaa hieman bitcoinista sillä hiljattain ethereumiin lisättiin mekaniikka, joka vähentää ETH-tokeneiden kierrossa olevaa määrää, mikäli verkon käyttö on tarpeeksi suurta. Tämä kannustaa käyttämään ETH-verkkoa silloin, kun käyttö on pientä ja vähentämään silloin kun se on suurempaa.

Menemättä yksityiskohtiin Ethereum- verkon ylläpito tapahtuu samaan tapaan kuin Bitcoinissa muutamia yksityiskohtia lukuun ottamatta. Ylläpitäjille maksetaan palkkio transaktiomaksuina ja jokaisesta transaktiosta osa menee ylläpitäjille ja osa “burnataan” eli tuhotaan. ETH inflaatio/deflaatio suhdetta voit seurata osoitteessa https://ultrasound.money/.

Vertailun vuoksi kuva Ethereumin päivittäisistä transaktioista.

Tokenien liikkeelle lasku keinot

Miten tokeneita sitten lasketaan liikkeelle ja miksi? Useimmiten niillä haetaan rahoitusta projektiin.

Seuraavaksi esittelen kolme yleisintä tokenien liikkeelle lasku tapaa:

  1. ICO eli Initial Coin Offering: Projekti kerää rahoitusta ottamalla vastaan kryptovaluuttoja. Esimerkiksi Ethereumia tai Bitcoinia. Sitä vastaan projekti antaa omaa tokeniaan, jonka arvon uskotaan nousevan tulevaisuudessa. Esimerkiksi suomalainen Aave (ent. ETHLend) keräsi ICO:ssaan vajaa 18 miljoonaa dollaria rahoitusta vuonna 2017.
  2. STO eli Security Token Offering: Projekti kerää rahoitusta antamalla osuuksia yrityksestä. Hyvin perinteinen malli rahoituksen keräämiseen, mutta tokenisoidusti.
  3. IEO eli Initial Exchange Offering: Projekti hakee rahoitusta ja rahoittajat saavat projektin tokenia vastineeksi. Tässä tapauksessa tokenien myynnin toteuttaa kolmas osapuoli eli pörssi, joka ottaa vastaan fiat-rahaa rahoituksen toteuttamiseksi.

Tokenien valuaatio

Tokeneille on hyvin vaikea antaa selkeää valuaatiota eli minkä hintaisia niiden pitäisi olla kuin esimerkiksi pörssiosakkeille. Alalla ei ole vielä muodostunut selkeitä suuntia siitä mikä tokenin P/E tai P/S luku pitäisi olla suhteutettuna markkinahintaan. Ottaen huomioon, että jokaisella tokenilla voi olla erilaiset inflaatio/deflaatiosuhdanteet.

On kuitenkin huomattu, että projektin kannattavuudella on selkeä yhteys sen arvon muodostukseen. Useimpien isoimpien projektien kannattavuutta voit seurata Token Terminalin sivuilla. https://tokenterminal.com/leaderboards/earnings

Tokenien hyödyt omistajalle

Eri projektien tokeneilla on erilaisia hyötyjä omistajille. Projektit voivat antaa tokenien omistajille käytännössä mitä tahansa hyötyä, joka liittyy projektiin ja sen palveluihin. Usein näillä hyödyillä pyritään sitouttamaan käyttäjät alustalle, jotta heistä tulisi jatkuvia asiakkuuksia ja ne toisivat projektille yhä enemmän rahaa ja nostaisi tokenin arvoa. Hyvänä esimerkkinä tästä oli K-Plussa pisteet ylempänä.

Hyvänä esimerkkinä hyödyke-tokenista on aiemmin mainittu Trader Joe alustan $JOE-token. Kyseinen token toimii sekä hyödykkeenä että hallinnointi tokenina. Tätä voisi myös kutsua moni hyödyke-tokeniksi. Lisää $JOE:n tokenomiasta voit lukea täältä: https://help.traderjoexyz.com/en/trader-joe/platform/tokenomics

Tokenien “Governance” eli hallinnointi

“Governance” eli hallinnointi token antaa omistajalleen äänivaltaa kyseistä projektia kohtaan. Omistamalla hallinnointi-tokeneita voit vaikuttaa kyseisen projektin tulevaisuuteen äänestämällä kyseisen projektin tulevista palveluista. Yksi token vastaa tyypillisesti yhtä ääntä.

Useimpien projektien hallinnointi tapahtuu snapshot-alustalla. Alla näet sulkeutuneen ehdotuksen, jossa on ehdotettu YSD-USDC treidausparin lisäämistä Trader Joen alustalle. Ehdotus on mennyt heittämällä läpi, kun 2 miljoonaa $JOE tokenia on äänestänyt ehdotuksen puolesta ja 7,3 tuhatta $JOE tokenia vastaan.