Tämä artikkeli on tehty yhteistyössä ElmoX Oy:n kanssa. Defi Suomi ei ole saanut taloudellista hyötyä tämän artikkelin julkaisusta. Sen tarkoituksena on lisätä suomalaisten kryptosijoittajien tietoisuutta verotuksesta ja sen haasteista. Tämä artikkeli on osa ElmoX Oy:n kryptoverotuksen artikkelisarjaa. Katso edellinen osa täältä: https://www.defisuomi.fi/hankintameno-olettama-kryptojen-verotuksessa/


Kryptista verotusta

Kryptoverotus voi olla siihen perehtymättömälle nimensä mukaisesti hyvin kryptistä ja vaikeaselkoista. Tämän artikkelin tarkoituksena on auttaa välttämään kirjoittajan havaitsemia yleisimpiä virheitä kryptoverotuksen osalta. Lista ei ole täysin aukoton ja edustaa kirjoittajan kokemusta ja mielipidettä asiasta. Listan on tarkoituksen auttaa välttämään yleisimpiä virheitä sekä tarjota niiden kumoamiseen ja tunnistamiseen tietotaitoa.

Markkinoiden syklisyys ja mahdollisuus perinteisiä sijoitustuotteita parempiin tuottoihin ajaa monet sijoittamaan virtuaalivaluuttoihin, tai tuttavallisemmin kryptovaluuttoihin. Usein kryptovaluutoilla käydään kauppaa lukuisissa eri pörsseissä ja luovutusvoittojen ja -tappioiden määrän osalta kartalla pysyminen voi olla haasteellista. Sijoittajilla on usein hallussaan myös useita eri lompakoita, joihin siirretyt erät vaikuttavat osaltaan verotettavien luovutusten hankintahintojen määräytymiseen.

Verotus perustuu todennettavissa oleviin tapahtumiin ja tapahtumisen validoimiseen. Luovutusten määrä voi tulla sijoittajalle helposti yllätyksenä.

 

Perinteisesti virtuaalivaluuttojen suosio lisääntyy ns. bull-markkinassa, jossa virtuaalivaluuttojen arvot voivat moninkertaistua lyhyessä ajassa. Tämä ajaa sijoittajat jahtaamaan suuria tuottoja ja avaamaan tilejä virtuaalivaluuttapörsseihin, sekä erilaisia lompakoita virtuaalivaluuttojensa säilyttämiseen.

Verotuksen näkökulmasta useiden lohkoketjujen käyttäminen voi aiheuttaa monimutkaisia ja -tulkintaisia tilanteita. Tämän vuoksi onkin järkevää pysyä kartalla omistuksessa olevien virtuaalivaluuttojen määristä, sekä lompakoiden osoitteista ja käytössä olevista pörsseistä.

1: Tulojen ilmoittamatta jättäminen tai virheellisesti ilmoittaminen

Ylivoimaisesti suurin virhe on jättää tulot tai tappiot kokonaan verotukseen. Verotusmenettelyllisesti tarkasteltuna on käytännössä katsoen lähes yhtä rangaistavaa ilmoittaa tiedot puutteellisena tai virheellisesti. Perusteettomien tappioiden vaatiminen on yleisin virhe veroilmoituksella. Perusteettomien tappioiden ilmoittamisesta seuraa veronkorotusta verovelvolliselle.

Huomioithan, että esimerkiksi futuureista aiheutuneet tappiot eivät ole luonnollisen henkilön verotuksessa vähennyskelpoisia. Myös puutteellisesti täytetystä veroilmoituksesta tulee seuraamusmaksuja, kuten veronkorotusta.

Tietojen puutteellisessa ilmoittamisessa ei ole otettu huomioon kaikkia lompakoita ja/tai pörssejä. Käytännössä Verohallinnon on mahdollista oikaista virheellisiä ja/tai puutteellisesti ilmoitettuja verovuosia 6 vuotta verotuksen päättymisen jälkeen (vertaa 3 vuoden määräaika verovelvollisen puolelta oikaista ilmoitettuja tai ilmoittamatta jätettyjä tuloja). Viranomaisaloitteisessa korjaamisessa sanktiot ovat myös suuremmat verrattuna siihen, että verovelvollinen itse vaatisi tietojaan oikaistavan.

2: Verotuksen realisoitumisen tulkitseminen virheellisesti

 Lähtökohtaisesti jokainen virtuaalivaluutan käyttötilanne realisoi verotuksen ja syntyy luovutusvoittoa tai -tappiota. Kun verotus realisoituu, syntyy luovutuksesta luovutusvoittoa tai -tappiota.

Etenkin DeFi:ssä on mahdollista törmätä sellaisiin tilanteisiin, jossa ei voida olla täysin varmoja realisoiko jokin toimenpide, kuten wrappaaminen tai virtuaalivaluutan vakuudeksi asettaminen, verotuksen. Sama pätee eri palveluntarjoajien myöntämiin vakuudellisiin lainoihin.

Bull-markkinassa on tärkeää tulkita oikein, realisoituuko verotus tietyn toimenpiteen myötä vai ei voidakseen välttyä ikäviltä ja usein yllättäviltä veroseuraamuksilta. Tämä on myös äärettömän tärkeää kokonaisvaltaisen verosuunnittelun kannalta.

Epävarmoissa tilanteissa on järkevää hakea Verohallinnolta ennakkoratkaisua oikean verokohtelun varmistamiseksi.

3: Tietojen puutteellinen tallessa pitäminen

Luonnollisia henkilöitä sitoo muistiinpanovelvollisuus muun muassa sijoitustoiminnasta. Vastavuoroisesti oikeushenkilöitä sitoo kirjanpitovelvollisuus koskien koko liiketoimintaa.

Etenkin viime vuosien pörssien insolvensseista johtuen on kannattavaa kerätä kaupankäyntidataa talteen esimerkiksi kvartaaleittain. Harmillisen usein kaupankäyntidatan puutteellisuus johtaa verovelvollisen osalta epäedulliseen lopputulokseen, koska ei voida osoittaa myydyn erän hankintahintaa. Tällöin joudutaan käyttämään hankintameno-olettamaa, joka muuttaa aidosti tappiollisen kaupan runsaasti voitolliseksi.

Myös oikeusturvan toteutumisen osalta on tärkeää pitää kaupankäyntidatat tallessa.

 4: Ymmärryksen puute eräkohtaisen ja globaalin FiFon osalta

On tärkeää ymmärtää eräkohtaisen fifon ja globaalin fifon erot.

Globaali fifo olettaa virtuaalivaluuttojen tulevan myydyn hankintajärjestyksessä, riippumatta siitä, onko kyseistä virtuaalivaluuttaa myyty todellisesti vai ei. Suurin merkitys eräkohtaisessa fifossa ja globaalissa fifossa syntyy tilanteessa, jossa tietoisesti holdataan virtuaalivaluuttoja joko lompakossa tai toisessa pörssissä ja toisessa pörssissä käydään kauppaa virtuaalivaluutoilla. Globaalia fifoa soveltaen ei edellä mainitussa tilanteessa saavuteta lainkaan etuja verotuksen näkökulmasta.

Eräkohtaisessa fifossa sen sijaan seurataan myytyjen erien hankintahintoja ja myytyjen virtuaalivaluuttojen hankintahinta määritellään eräkohtaisesti. Tässä tilanteessa aidosti myyty virtuaalivaluuttaerä tulee myydyn, eikä Ledgerillä oleva erä tule myydyn Binancessa.

Verotuksen näkökulmasta eräkohtainen fifo on sijoittajalle arvokas lähtökohtaisesti.

Haluatko saada pääsyn yli 200 defiaiheiseen artikkeliin, oppaaseen, verkkokoulutukseen ja syväluotaaviin analyyseihin? Nappaa itsellesi naurettavan edullinen 5 €/kk-tilaus alta 👇

Membership
Hopiumia ja alphaa defin pimeässä laaksossa vaeltaville.

 5: Lahjana ja/tai perintönä saatujen virtuaalivaluuttojen verotus

Virtuaalivaluuttoja on mahdollista saada myös perintönä tai lahjaksi. Perintönä saatujen virtuaalivaluuttojen hankintahintana pidetään perunkirjoituksessa kirjattua arvoa, joka on perinnönjättäjän kuolinhetken arvo.

Myydessä perintönä saatuja virtuaalivaluuttoja, pidetään niiden hankintahintana perunkirjoituksen mukaista arvoa.

Mikäli saat virtuaalivaluuttoja lahjaksi, ole tarkkana! Lahjana saatujen virtuaalivaluuttojen hankintahintana pidetään lahjoittajan hankintahintaa, mikäli virtuaalivaluutat myydään alle vuoden sisällä virtuaalivaluuttojen saantohetkestä. Lahjoittajan hankintahinta on harvoin tiedossa ja veroseuraamukset käyvät harmillisen usein korkeiksi.

💡
A saa 100 kappaletta virtuaalivaluuttaa X lahjaksi B:ltä, yhteensä 3000 euron edestä.

B antaa lahjaveroilmoituksen lahjakirjan mukaisesti Verohallintoon 2 kuukauden kuluessa lahjan saamisesta. B:n ei tarvitse maksaa lahjaveroa. B myy saamansa virtuaalivaluutat viikon päästä 5000 eurolla, eikä A:n B:lle lahjoittamien virtuaalivaluuttojen hankintahinta ole tiedossa.

B maksaa pääomatuloveroa 20 % prosentin hankintameno-olettaman mukaan lasketusta luovutusvoitosta (5000 euroa * 0,8 = 4000 euroa luovutusvoittoa) pääomatuloveroa 1200 euroa (4000 euroa * 0,3 = 1200 euroa).

Vastaavasti, mikäli B myisi A:lta lahjaksi saamansa virtuaalivaluutat yli vuoden päästä, myös 5000 euron hintaan, syntyisi hänelle luovutusvoittoa 2000 euroa (5000 euroa – 3000 euroa). Tässä tilanteessa B maksaisi pääomatuloveroa 600 euroa (2000 euroa * 0,3 = 600 euroa). Esimerkin yksinkertaistamiseksi oletetaan, ettei B:llä ole muita pääomatuloja.

Virtuaalivaluutan lahjoittaminen on lahjoittajalle oikeustoimi, jonka myötä ei synny verotettavaa tapahtumaa. Lahjan saajan vastuulla on sen sijaan huomioida esimerkiksi lahjaveroilmoituksen antaminen määräajassa, joka on 3 kuukautta lahjan saamisen jälkeen.

Huomaathan kuitenkin, että mikäli oikeustoimi on keinotekoinen, verotetaan sitä asiasisällön mukaisesti. Esimerkiksi lahjoituksen tekeminen lähipiiriin verojenmaksuvelvollisuuden välttämiseksi, ei ole sallittua.

Lahjansaaja voi saada samalta lahjoittajalta verovapaita lahjoja maksimissaan 4999 euron edestä kolmen vuoden aikana verovapaasti. Pienin mahdollinen lahjaveron määrä on 100 euroa.

Lopuksi

Virtuaalivaluuttojen verotuksen kenttä on suhteellisen laaja ja siinä tapahtuu muutoksia nopeillakin sykleillä. On huomionarvoista, että DAC8-direktiivin jalkauttaminen mahdollistaa Verohallinnolle aiempaa paremman mahdollisuuden saada tietoja virtuaalivaluuttapörsseiltä virtuaalivaluuttakaupoista. Tällöin verovelvolliset, jotka ovat jättäneet virtuaalivaluutoista syntyneet tulonsa ilmoittamatta, jäävät verottajan haaviin. Tämän takia virtuaalivaluuttatulojen ilmoittaminen omatoimisesti on erittäin kannattavaa ja suositeltavaa.

Jos kaipaat apua ja tukea kryptovaluuttojen verotuksessa, Defi Suomi suosittelee olemaan yhteydessä ElmoX Oy:n.


Tsekkaa myös Defi Suomen muut artikkelit

Muut artikkelit: https://www.defisuomi.fi/tag/artikkelit/
Projekti-analyysit: https://www.defisuomi.fi/tag/analyysit/
Oppaat: https://www.defisuomi.fi/tag/oppaat/
Aloittelijoiden sisällöt: https://www.defisuomi.fi/tag/defi-101/
Defin aloittelijan verkkokurssi: https://verkkokurssit.defisuomi.fi/p/defi-101-aloittelijan-opas-defin-maailmaan


Tule mukaan yhteisöön

Telegram-kanava: https://t.me/defisuomi
Discord-serveri: https://discord.gg/Ca3kAKaPyF
Twitter: https://twitter.com/DefiSuomifi
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/defisuomi
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCzv0iOeQcDcaGHmJ1tXWTYg
Hopium-podcast: https://anchor.fm/hopium-fi
Defi Suomen podcast: https://anchor.fm/defi-suomi

Jaa tämä postaus