Kaupallinen yhteistyökumppani: kvarnx.com
Kvarn X on tuore kotimainen kryptosijoittamisen palvelu, jossa ostat ja myyt kryptovaluuttoja Pohjoismaiden laajimmasta valikoimasta, teet teknisen analyysin moderneilla työkaluilla, luot maksuttomat veroraportit verottajalle, sekä voit käyttää fiat on/off rampina Defiin.


Lyhytaikaisessa kaupankäynnissä eli treidaamisessa keskeisessä roolissa ovat treidattavan kohteen kurssin muodostamat kuviot (patterns). Niiden perusteella voidaan arvioida, miten kurssi saattaisi todennäköisimmin seuraavaksi kehittyä. Tässä artikkelissa tarkastelemme, minkä tyyppisiä kuvioita on olemassa, ja nostamme esiin mielestämme tärkeimpiä kuvioita.

Jatkuvuus- ja käännekuviot

Aivan aluksi on hyvä tehdä jako kuvioiden kahteen päätyyppiin, jatkuvuus- ja käännekuvioihin.

Jatkuvuuskuvioilla (continuation pattern) tarkoitetaan kuvioita, jotka ennakoivat sitä, että kurssin siihen asti noudattama trendi jatkuu, eli esimerkiksi kryptotokenin noussut kurssi jatkaa edelleen nousemistaan.

Käännekuvioilla (reversal pattern) puolestaan tarkoitetaan kuvioita, jotka ennakoivat siihen asti jatkuneen trendin päättymistä ja kurssin suunnan muutosta.

Ensimmäisenä voidaan perustellusti kysyä, onko treidaamista kenties parempi perustaa joko jatkuvuus- tai kääntymiskuvioihin?

Täyttä yksimielisyyttä asiasta ei ole, mutta monet kaupankävijät ovat sitä mieltä, että jatkuvuuskuvioihin perustuva treidaaminen on usein lähtökohtaisesti helpompaa ja soveltuu paremmin erityisesti aloitteleville treidaajille.

Jatkuvuuskuvioihin perustuvan treidaamisen etuina on se yksinkertainen fakta, että trendi useampana ajanhetkenä jatkuu kuin kääntyy. Tämä tarkoittaa, että puhtaasti todennäköisyyksien valossa trendin jatkumisen puolesta veikkaava on useammin oikeassa kun sen kääntymistä veikkaava. Sama fakta tarkoittaa myös, että tilaisuuksia perustellusti veikata trendin jatkumista on useammin kuin veikata sen kääntymistä.

Käännekuvioihin perustuva treidaaminen vaikeampaa, sillä siinä pyritään havaitsemaan tilastollisesti harvinaisempia käännöksiä trendissä. Näitä tapahtuu vähemmän, jolloin myös mahdollisuuksien treidin asettamiseen lähtökohtaisesti on vähemmän. Toisaalta käännetreidaaminen onnistuessaan voi tuottaa suurempi voittoja, kun treidi päästään asettamaan uuden trendin alusta alkaen. Käännetreidaamista voidaan siis pitää sekä korkeariskisempänä, että onnistuessaan korkeatuottoisempana.

Jatkuvuuskuviot 

Tyypillisiä jatkuvuuskuvioita ovat mm. lipput (flag), viiri (pennant), ja kolmio (triangle).

LIPPU (flag)

Lipulla (flag) tarkoitetaan kuviota, jossa selkeän kurssiliikkeen jälkeen kurssi konsolidoituu ennen trendin jatkumista. Lippu-kuvio koostuu trendin suuntaisesta “lipputangosta” ja trendin vastaisesta “lipusta”.

Lipputanko muodostuu usein jyrkästä, jopa pystysuoraa muistuttavasta kurssiliikkeestä.

Nousutrendissä muodostuvaa lippua kutsutaan bull flagiksi ja laskutrendissä muodostuvaa lippua bear flagiksi. 

Kuva 1. Laskutrendin lippuja eli bear flageja XRP-tokenin kurssissa. Molempia seuraa trendin jatkuminen.

Erotuksena viiristä (katso seuraava kohta) lipulle tyypillistä on, että sekä kurssin huiput (high) että pohjat (low) liikkuvat samaan suuntaan.

VIIRI (pennant)

Viirit (pennant) ovat kuvioita, jotka isolta osin muistuttavat edellisen kohdan lippuja. Erotuksena on kuitenkin, että siinä missä lippu-kuviossa huiput ja pohjat liikkuvat samaan suuntaan, viirissä ne liikkuvat vastakkaisiin suuntiin eli lähestyvät toisiaan. Huippujen ja pohjien kohdatessa kuvio rikkoutuu ja kurssi jatkaa trendin suuntaan.

Kuva 2. ADA-tokenin laskutrendin viiri eli bearish pennant ja trendin jatkuminen

KOLMIO (triangle)

Kolmio-kuvio koostuu toisiaan lähestyvistä huipuista ja pohjista, jotka muodostavat kolmion kaksi sivua. Tältä osin se siis muistuttaa edellisen kohdan viiriä. Viiri- ja kolmiokuvion kuitenkin erottaa kahdesta selkeästä tunnusmerkistä:

  • Viiri-kuvio alkaa edellä kuvatun kaltaisesta lipputangosta, eli jyrkästä, trendin suuntaisesta kurssiliikkeestä. Kolmiolla tällaista lipputankoa ei ole.
  • Kolmiot ovat yleensä kestoltaan merkittävästi viiriä pidempikestoisia. Viirit ovat tyypillisesti kestoltaan päiviä tai viikkoja, kun taas kolmioiden muodostuminen saattaa kestää kuukausia tai jopa vuosia. Mikäli viiri-kuvio kestää useita kuukausia, sitä saatetaankin alkaa kutsua kolmioksi.
Kuva 3. EOS-tokenin laskutrendin kolmio ja trendin jatkuminen

Käännekuviot

Edellä esitetyt kuviot ennustavat toteutuneen trendin jatkumista. Kuten aiemmin todettiin, tällaisten jatkuvuuskuvioiden perusteella treidaaminen saattaa lähtökohtaisesti olla helpompaa kuin trendin kääntymistä ennustavien kuvioiden, mutta onnistunut trendin kääntymisen tunnistaminen saattaa mahdollistaa suurempia tuottoja.

Seuraavaksi tarkastelemme tyypillisiä trendin kääntymistä ennakoivia kuvioita.

HEAD AND SHOULDERS

Head and shoulders on klassinen käännekuvio. Siinä kurssi muodostaa kolme huippua, joista keskimmäinen on korkein ja ensimmäinen ja kolmas suhteellisen lähellä toisiaan. Laskutrendissä kuvio muodostuu luonnollisesti peilikuvana, eli kolme pohjaa joista keskimmäinen on syvin. Laskutrendissä “väärin päin” muodostuvaa kuviota kutsutaan inverse head and shouldersiksi. 

Head and shouldersia pidetään yhtenä luotettavimmista trendin kääntymisen kuvioista.

DOUBLE TOPS, DOUBLE BOTTOMS

Kaksoishuiput ja -pohjat ovat toinen tyypillinen trendin kääntymistä ennakoiva kuvio. 

Kaksoishuipussa kurssi saavuttaa huipun, laskee ja saavuttaa ensimmäisen huipun tason pystymättä rikkomaan sitä. Kaksoispohjassa sama tapahtuu peilikuvana, eli kurssi tekee kaksi saman tasoista pohjaa.

Kaksoishuippua pidetään vahvana merkkinä trendin kääntymisestä.

Ennen kuin kaksoishuipun muodostumisesta voidaan olla varmoja, tarvitaan kuitenkin vielä vahvistus eli toisen huipun jälkeen kurssin tulee puhkaista aiempi tuki- tai vastustaso.

VASARAKYNTTILÄ (HAMMER CANDLE)

Kaikki edelliset kuviot perustuvat useiden peräkkäisten kynttilöiden muodostaman kurssikäyrän muodon vertailuun. Toisinaan kuvioita saattaa kuitenkin olla nähtävissä myös yksittäisessä kynttilässä.

Esimerkki tällaisesta yhden kynttilän kuviosta on ns. Vasarakynttilän muodostuminen. Vasarakynttilässä kynttilään muodostuu pitkä “varjo”, eli kurssi käy hyvin alhaalla ja nousee kynttilän aikaikkunassa takaisin. Tällainen vasarakynttilä ennakoi laskutrendin päättymistä.

Käänteisessä vasarakynttilä puolestaan varjo muodostuu yläpuolelle, ja se ennakoi nousutrendin päättymistä. Usein kuvion vasaraksi määrittelyn ehtona on, että varjon tulee olla pituudeltaan vähintään kaksi kertaa kynttilän rungon (body) pituinen. 

Kuva 6. Bitcoinin kurssin vasarakynttilä ja trendin kääntyminen

Yhteenveto

Tässä artikkelissa on esitelty joitakin tyypillisimpiä kuvioita, jotka ennakoivat trendin jatkumista tai kääntymistä. Tämä on luonnollisesti vain valikoitu otos kaikista treidaamisessa käytettävistä kuvioista. Yhteensä laajasti käytettyjä kuvioita on useita kymmeniä. 

Kuvioita voidaan käyttää treidaamisessa yksinään, mutta usein vielä parempi tulos voidaan saada, jos niitä yhdistellään edellisessä artikkelissamme käsittelemiimme treidaamisen indikaattoreihin, kuten liikkuviin keskiarvoihin.

Kuvioita ja indikaattoreita kannattaa siis ajatella treidaajan työkaluina, jotka täydentävät toisiaan ja joiden painoarvo kannattaa sovittaa omaan treidaustyyliin ja -aikajänteeseen sopivaksi.

Lopuksi on hyvä muistuttaa, että mikään kuvio ei luonnollisesti kerro varmuudella siitä, mitä kurssille tapahtuu seuraavaksi. Selvinkin kuvio vahvistuksineen saattaa kääntyä vastakkaiseen suuntaan. Kuviot ainoastaan viittaavat todennäköisyyksien painottumiseen tiettyyn suuntaan. Taitava treidaaja hyödyntää tätä todennäköisyyksien painottumista asettamalla treidejä, joiden tuottopotentiaali suhteessa riskiin on suotuisa, ja joista riittävästi toistettuna kertyy enemmän voittoja kuin tappiota.

Kuten olemme aiemmissakin artikkeleissa todenneet, onnistuneessa treidaamisessa ei  ole kysymys yksittäisten pikavoittojen tavoittelusta, vaan valitun strategian pitkäjänteisestä toistamisesta ja voiton kerryttämisestä yli ajan. 

Kvarn X-kaupankäyntipalvelussa käyt helposti ja turvallisesti kauppaa kryptovaluutoilla.

Yli 20 tokenin valikoimassamme mukana suurimpien tokeneiden ohella defi-tokenit Aave (AAVE), Uniswap (UNI ) ja Compound (COMP) sekä vakaavaluutat (USDT, USDC ja DAI. 

Tutustu palveluun:www.kvarnx.com


Tsekkaa myös Defi Suomen muut artikkelit

Muut artikkelit: https://www.defisuomi.fi/tag/artikkelit/
Projekti-analyysit: https://www.defisuomi.fi/tag/analyysit/
Oppaat: https://www.defisuomi.fi/tag/oppaat/
Aloittelijoiden sisällöt: https://www.defisuomi.fi/tag/defi-101/
Defin aloittelijan verkkokurssi: https://verkkokurssit.defisuomi.fi/p/defi-101-aloittelijan-opas-defin-maailmaan


Tule mukaan yhteisöön

Telegram-kanava: https://t.me/defisuomi
Discord-serveri: https://discord.gg/Ca3kAKaPyF
Twitter: https://twitter.com/DefiSuomifi
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/defisuomi
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCzv0iOeQcDcaGHmJ1tXWTYg
Hopium-podcast: https://anchor.fm/hopium-fi
Defi Suomen podcast: https://anchor.fm/defi-suomi

Jaa tämä postaus