Ethereumin kehitys on jatkuvaa, ja yksi merkittävä askel eteenpäin on Shanghai/Capella -päivitys, joka tuo mukanaan steikkausnostot. Tässä artikkelissa käymme läpi, mitä steikkausnostot tarkoittavat Ethereumin ekosysteemille ja miten ne toimivat käytännössä.


Beacon Chain ja sen merkitys

Ethereumin siirtyminen proof-of-workista (PoW) proof-of-stakeen (PoS) on ollut merkittävä ja monivaiheinen prosessi, joka on vaatinut huolellista suunnittelua ja toteutusta. Tämä siirtymä on ollut välttämätön, sillä se mahdollistaa Ethereumin skaalautumisen ja kestävän kehityksen tulevaisuudessa. Keskeinen osa tätä siirtymää on ollut Beacon Chainin käynnistäminen.

Beacon Chain lanseerattiin vuonna 2020, ja se loi perustan Ethereumin siirtymiselle PoS-konsensusmalliin. Beacon Chain toimii eräänlaisena "majakkana", joka ohjaa Ethereumin PoW-ketjun rinnalla ja mahdollistaa PoS-konsensuksen. Tämä oli merkittävä askel Ethereumin kehityksessä, sillä se mahdollisti Ethereumin PoS-verkon turvaamisen suurella määrällä ETH:ta ennen kuin verkko alkoi käsitellä todellisia arvonsiirtoja.

Beacon Chainin käynnistäminen mahdollisti myös uuden PoS-konsensusmallin testaamisen pitkällä aikavälillä oikeilla varoilla. Tämä oli tärkeää, sillä se antoi kehittäjille mahdollisuuden havaita ja korjata mahdolliset ongelmat ennen kuin PoS-konsensus otettiin käyttöön laajemmin.

Beacon Chainin käynnistämisen jälkeen seuraava merkittävä askel oli The Merge -päivitys. Tämä päivitys yhdisti PoS-konsensuskerroksen suorituskerrokseen, mahdollistaen lopullisen siirtymisen pois PoW:sta ja ylläpitäen vain yhden kanonisen ketjun – Ethereumin – joka on nyt turvattu miljoonilla steikatuilla ETH:lla.

The Merge oli Ethereumin suurin muutos koskaan. Sen luonteen vuoksi päivityksen piti tapahtua ilman katkoksia. Riskien minimoimiseksi The Merge -päivityksen laajuus rajattiin, eikä muita ominaisuuksia sisällytetty päivitykseen. Suurin leikkaus, joka piti tehdä, vaikutti nostoihin, jotka tulivat seuraavan Shanghai/Capella -päivityksen keskipisteeksi.

Beacon Chainin ja The Merge -päivityksen ansiosta Ethereumin PoS-verkko on nyt vahvempi ja valmiimpi tulevaisuuden haasteisiin. Seuraava askel tässä jatkuvassa kehityksessä on steikkausnostojen käyttöönotto, joka tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia ja haasteita Ethereumin ekosysteemille.

Kokonaiskuva Ethereumin proof-of-stakesta

Nostot ja niiden merkitys Ethereumin ekosysteemissä

Steikkausnostot ovat keskeinen osa Ethereumin PoS-järjestelmää. Ne tarkoittavat, että steikkaajat - eli ne, jotka ovat lukinneet ETH:nsa verkkoon turvaamaan sitä ja osallistumaan konsensusprosessiin - voivat nostaa lukitsemansa ETH:n. Tämä on merkittävä askel Ethereumin ekosysteemissä, sillä se mahdollistaa ETH:n liikkumisen molempiin suuntiin: verkko ei enää ole vain ETH:n vastaanottaja, vaan myös lähettäjä.

Nostot voidaan jakaa kahteen tyyppiin: "osittaisiin" ja "täydellisiin". Osittainen nosto tarkoittaa, että validaattori nostaa kertyneet palkkionsa. Tämä on ylimääräinen saldo, joka on kertynyt 32 ETH:n steikkaussaldon päälle.

Osittaista nostoa voidaan myös kutsua "palkkionmaksuksi" tai "ylimääräisen saldon maksuksi".

Täydellinen nosto sen sijaan tapahtuu, kun validaattori on suorittanut poistumisprosessin ja koko saldo nostetaan. Tämä tapahtuu vain, kun validaattori poistuu järjestelmästä joko vapaaehtoisesti tai pakotettuna prosessissa, jota kutsutaan "slashingiksi".

Kun nostot otetaan käyttöön, steikkausnostot jaetaan automaattisesti muutaman päivän välein. Tämä prosessi alkaa konsensuskerroksella, joten minkäänlaista transaktiomaksua ei tarvita missään vaiheessa.

Jotta validaattori voi aloittaa steikkauspalkkioidensa nostamisen, hänen on annettava nosto-osoitteensa vain kerran. Tämä on tärkeä huomio, sillä nosto-osoitetta ei voi muuttaa sen asettamisen jälkeen. Tämä tarkoittaa, että steikkaajien on oltava erittäin varovaisia määrittäessään nosto-osoitettaan ja varmistettava, että heillä on täysi omistusoikeus annettuun osoitteeseen.

Nostot vaikuttavat sekä Ethereumin konsensus- että suorituskerroksiin, joten molempien verkon osien on päivitettävä.

Shanghai on suorituskerroksen päivityksen nimi, joka sisältää nostot, jotka on määritelty EIP-4895:ssä, ja Capella on vastaavan konsensuskerroksen päivityksen nimi, joka aktivoidaan samaan aikaan.

Nämä kaksi päivitystä viittaavat joskus yhdessä nimellä Shapella. Tämä päivitys tuo mukanaan merkittäviä muutoksia Ethereumin ekosysteemiin, ja se on tärkeä askel kohti entistä avoimempaa ja joustavampaa PoS-järjestelmää.

Nostojen käyttöönotto tuo mukanaan myös uusia mahdollisuuksia steikkaajille. He voivat esimerkiksi päättää nostaa osan tai kaikki steikkaamansa ETH:t ja käyttää ne muuhun tarkoitukseen, tai he voivat jatkaa steikkaamista ja kerätä lisää palkkioita. Tämä lisää Ethereumin PoS-järjestelmän joustavuutta ja houkuttelevuutta, mikä voi puolestaan houkutella lisää steikkaajia ja vahvistaa Ethereumin verkkoa entisestään.

On kuitenkin tärkeää huomata, että steikkausnostot eivät ole riskitön toiminto. Steikkaajien on oltava tietoisia mahdollisista riskeistä ja varmistettava, että he ymmärtävät, miten nostot toimivat, ennen kuin he päättävät nostaa steikkaamansa ETH:t. Tämä on erityisen tärkeää, koska nosto-osoitetta ei voi muuttaa sen asettamisen jälkeen, joten steikkaajien on varmistettava, että heillä on täysi omistusoikeus annettuun osoitteeseen.

Nostojen mekaniikka Ethereumin ekosysteemissä

Nostojen toimintaperiaate Ethereumin ekosysteemissä on suhteellisen yksinkertainen, mutta samalla erittäin tehokas. Jokaisella validaattorilla Ethereumin ekosysteemissä on vastaava indeksinumero sekä kaksi tyyppiä nosto-oikeuksia, jotka on määritelty joko 0x00 tai 0x01.

0x00 tarkoittaa, että tiettyllä validaattorilla ei ole liitettyä nosto-osoitetta. Nämä oikeudet johdetaan BLS-julkisen avaimen hajautusarvosta, jonka ensimmäinen tavu on vaihdettu nollatavuksi. Toisaalta 0x01 tarkoittaa, että validaattori on antanut nosto-osoitteensa. Nämä nosto-oikeudet esitetään 0x01:nä, jota seuraa 11 tavua nollia, sitten valittu Ethereum-osoite.

Tämä artikkeli näkyy vain maksaville tilaajille

Liity mukaan maksavaksi tilaajaksi ja saat pääsyn kaikkiin sivuston sisältöihin ja oppaisiin.

Liity mukaan Onko sinulla jo tili? Kirjaudu