Tämä Defi Suomen opas käy läpi miten Uniswap v3:n avulla defisijoittaja voi tarjota likviditeettiä Uniswapin pooleihin, mistä löytää tuottoisimmat poolit, mitä riskejä välttää ja miten Uniswapi v3:sta käytetään. Tämä opas olettaa, että lukija ymmärtää mikä Uniswap palveluna on ja on esimerkiksi käyttänyt sitä kryptovaluuttojen vaihtamiseen. Tässä oppaassa ei käydä läpi Uniswapin käyttöä tokeneiden vaihdon kannalta. Mikään tässä mainittu pooli ei ole myöskään kannustin sijoittaa niihin. Ne toimivat vain esimerkkeinä.


Suomalainen treidausalusta kryptoille, KvarnX

Kaikki eivät välttämättä halua säilyttää kryptojaan selainlompakossa, opetella avainlausekkeen suojaamista tai privaattiavaimia. KvarnX on tähän tarpeeseen luotu luotettava suomalainen, reguloitu ja turvallinen alusta treidata yli 28 kryptovaluuttaa.

  1. Turvallinen: Säännelty ja turvallinen, tarjoaa instituutiotason säilytysratkaisuja.
  2. Edullinen ja läpinäkyvä hinnoittelu: Alhaiset kaupankäyntikulut ja ei piilokuluja.
  3. Kattava raportointi: Tarjoaa tapahtuma- ja omistusraportteja sekä vero- ja kirjanpitoraportteja.
  4. Laaja token-valikoima: Yli 28 kryptovaluuttaa ja lisää tulee jatkuvasti
  5. Ammattitason likviditeetti: Tehokas toimeksiantojen toteutus, joka etsii parhaan likviditeetin markkinoilta

Real yield FTW!

Real yield on eräs defimarkkinan vuoden 2022 aikana esiinnousseista trendeistä. Se pyrkii nostamaan esiin defipalveluita, joiden maksama tuotto pohjautuu oikeiden käyttäjien maksamiin maksuihin eli liikevaihtoon, inflatoristen tokeneiden printtaamisen sijaan.

Moni defisijoittaja poltti näppinsä houkuttelevissa defifarmeissa, jotka lupasivat satojen prosenttien vuosituottoa likviditeetin tarjoamisesta. Tämä edellytti kryptovaluutan tallettamista pooliin ja vastineeksi sijoittajalle maksettiin kannustinpalkkiona kyseisen defipalvelun omia tokeneita. Tämä luonnollisesti johtui näiden kyseisten tokeneiden myyntiin ja sitä kautta hinnan romahtamiseen. Tämä taas alensi merkittävästi defifarmaajan saamaa passiivista tuloa.

Uniswap v3 tarjoaa defisijoittajalle tällä hetkellä hyvin korkeita tuottoja, jotka pohjautuvat 100 % swap pooleissa tapahtuvien vaihtojen transaktiomaksuihin eli real yieldiin. Tällöin defisijoittajan tulo pohjautuu siis puhtaasti käyttäjien tuottamaan liikevaihtoon.

Tämän lisäksi Uniswap on defin eräs ensimmäisistä ja tunnetuimmista palveluista eli sen teknologia on luotettavaa ja testattua. Kannattaakin aina suhteuttaa defipalvelun tuotto sen riskeihin. Mitä epämääräisempi ja tuntemattomampi palvelu, sen enemmän pitäisi tuottoa saada, jotta riskin ottaminen olisi taloudellisesti järkevää. Toki pienempien palveluiden tapauksessa se tuskin on koskaan kovin hyvä idea.

Esimerkkejä Uniswap v3:n APY-tuotoista

Muutamia mielenkiintoisia nostoja (18.1.2023):

Näihin edellä mainittuihin vaikuttaa toki tämän hetkinen lyhyt spurtti markkinoilla, mutta 30 päivän keskiarvo-APY:t ovat kaikissa pyörineet yli +30 %.

Uniswap v2:ssa vaihtomaksuista saatava tuotto maksettiin poolin tokeneina takaisin pooliin eli se kasvatti sijoittajan tarjoamaa likviditeettiä ja omistusta hiljalleen taustalla. Uniswap v3:ssa tuotto maksetaan myös samoina tokeneina joita sijoittaja on tallettanut pooliin, mutta ne ovat nostettavissa jatkuvalla syötöllä. Tämän ansiosta sijoittaja saa siis päivittäistä passiivista tuloa Uniswap v3:n avulla.

Tämän linkin kautta löydät Defillamasta Uniswap v3:n poolit kaikissa ketjuissa ja niiden tarjoamat tuotot: https://defillama.com/yields?chain=All&project=uniswap-v3

💡
Esimerkki: mikäli tietyssä poolissa on TVL eli sinne sijoitettu varallisuus $100,000 ja defifarmaajan tekemä talletus on $1,000 eli hän omistaa 1 % poolin likviditeetistä. Tällöin defifarmaaja tienaa myös 1 % kaikista vaihtomaksuista joita poolissa maksetaan. Tästä on helppo nähdä logiikka tuotolle: mitä pienempi pooli ja mitä enemmän siellä on aktiviteettiä, sen enemmän sijoittaja saa passiivista tuloa. 

Miten Uniswap v3 eroaa aiemmasta v2:sta

Uniswap teki muutamia hyviä uudistuksia aiempaan versio 2:een nähden.

Pääomatehokkuus

Uniswapissa sijoittaja voi tienata passiivista tuloa tarjoamalla Uniswapin pooleihin likviditeettiä eli kryptovaluuttoja treidattavaksi. Tällöin sijoittaja toimii ikään kuin treidien vastapuolena eli market makerina. Tästä myös nimitys AMM eli automated market maker.

Uniswapin aiemmassa versio 2:ssa sijoittaja tarjosi likviditeettiä koko hinta-alueella nollasta äärettömään. Esimerkiksi mikäli sijoittaja laittoi $1,000 ETH-USDC -pooliin, hänen sijoituksensa “ripoteltiin” tasaisesti koko hinta-alueella. Tämä ei ole kovin pääomatehokas tapa tarjota likviditeettiä, koska treidausaktiviteetti tapahtuu rajatulla alueella. Etherin hinta suhteessa USDC:n harvoin menee lähelle nollaa tai ääretöntä.

Uniswap v3:n pyrki ratkaisemaan tämän likviditeetin kohdistusongelman tarjoammalla mahdollisuuden osoittaa tietty hinta-alue, jossa sijoittaja haluaa tarjota likviditeettiä.

Tällöin sijoittajan rahat ovat tuottavammassa käytössä ja hän saa isomman osan poolin treidausmaksuista.

Sijoittaja voi itse päättää kuinka kapealle tai leveälle alueelle likviditeettiä tarjoaa. Mitä kapeampi alue, sen korkeampi tuotto, mutta sijoittaja joutuu todennäköisesti aktiivisemmin uudelleen positioimaan likviditeettiään ja tästä koituu kaasukustannuksia.

Esimerkki rajatusta hinta-alueesta

NFT-pohjainen positio

Toisin kuin Uniswap v2:ssa, versio 3:ssa jokainen likviditeettipositio on oma uniikki NFT. Tämä ei tarkoita käyttäjän näkökulmasta mitään kovin erikoista. NFT-pohjaiset positiot ovat haastavia lähinnä vain position hyödyntämiselle muualla defissä. Positioon ei myöskään voi tehdä hinta-alueen muutoksia ilman NFT:n purkamista.

NFT-pohjaisuuden hyvä puoli on taas mahdollisuus claimata poolin tuotot lompakkoon. Uniswap v2:ssa ne jäivät automaattisesti osaksi poolia eli sijoittaja kerrytti niin sanottua korkoa korolle efektiä. Uniswap v3:ssa on myös mahdollista uudelleen sijoittaa voitot pooliin esim. Revert Financen -tyyppisellä työkalulla. Esittelen alla olevassa videossa lyhyesti miten Revert toimii.

Neljä eri fee-tasoa pooleille

Uniswap v3:n myötä tuli mahdollisuus asettaa neljä eri tasoa poolin swapeistä perittäville maksuille: 0.01 % (lähinnä stable coineille), 0.05 %, 0.30 % (tyypillisin), 0,1 % (pienemmille kryptovaluutoille).

Mitä korkeampi fee, sen enemmän tuottoa likviditeetin tarjoaja saa jokaisesta swapista. Mutta korkea tuotto myös vähentää käyttäjien kysyntää kyseiselle poolille.

Uniswap v3 osaa ehdottaa jokaisen kryptovaluuttaparin yhteydessä sopivinta fee-tasoa, mutta sijoittaja voi valita niistä joka tapauksessa aina haluamansa. Perussääntönä on, että matalinta fee:tä (0,01 %) käytetään tyypillisesti isoimmissa stable coin -pooleissa, kuten esimerkiksi USDT-USDC ja korkeinta fee:tä (0,1 %) harvinaisemmissa ja korkeamman riskin pooleissa.

4 eri hintatasoa vaihdoille

Uniswap v3:n riskit

Vaikka protokolla- ja älysopimustasolla Uniswap v3:n onkin koeteltu ja kestäväksi havaittu palvelu, sisältyy siihen siitä huolimatta muutamia erityisiä riskejä, jotka sijoittajan on hyvä muistaa ja ymmärtää.

Tämä artikkeli näkyy vain tasolle: Premium

Liity mukaan ja upgraidaa tilisi taso nähdäksesi tämän artikkelin.

Liity mukaan Onko sinulla jo tili? Kirjaudu