Defi tulee sanoista decentralised finance eli hajautettu rahoitus, mutta se ei juurikaan vielä selvennä mistä on kyse.

Hajautettu rahoitus tarkoittaa kryptovaluutta-pohjaista, lohkoketjujen päällä toimivaa uutta rahoitusjärjestelmää, joka toimii vaihtoehtona perinteiselle rahoitusmaailmalle (TradFi).

Hajautettu rahoitus eli defi mahdollistaa monia uusia palveluita ja korkeampia tuottoja, jotka eivät olleet perinteisessä rahoituksessa mahdollista. Se ei ole välttämättä kilpailija sille, mutta se toimii vaihtoehtona uusille, innovatiivisille palveluille ja mahdolllistaa kokonaan uudenlaisen rahoitusekosysteemin rakentumisen globaalille markkinalle.

Avaan tässä artikkelissa 10 tärkeintä syytä siitä miten defi eroaa tutusta ja turvallisesta pankki- ja sijoitustoimialasta. Tämä artikkeli ei ole sijoitusneuvontaa eikä mikään tässä mainittu token tai kryptovaluutta ole kannustus ostaa sitä.

1. Kuka tahansa voi osallistua ja käyttää palveluita

Toisin kuin perinteisessä rahoitusmaailmassa, defissä kuka tahansa kenellä on käytössään kryptolompakko, voi käyttää defin tarjoamia palveluita. Niitä ei siis rajoiteta käyttäjän tausta, kansallisuuden, varallisuuden tai minkään muun henkilökohtaisen ominaisuuden tai elämäntilanteen mukaan. Käyttäjän ei tarvitse todistaa identiteettiään tai lakki kourassa yrittää saada rahoituspalveluita itselleen.

Tämän hinta on luonnollisesti se, että defissä on myös huomattavasti vähemmän regulaatiota ja kuluttajansuojaa. Tähän on tosin tulossa EU-tasoinen MiCA-lainsäädäntö, joka tulee ottamaan kantaa myös defiin ja sen palveluihin. Nähtäväksi jää miten se tulee vaikuttamaan EU-kansalaisten defipalveluiden käyttöön.

Mikäli tarvitsee tukea tietyn palvelun käyttöön, sitä saa usein joko defipalvelun, tai sen ympärille muodostuneen yhteisön tarjoamana, mutta mitään virallista taetta tai vaatimusta sille ei ole. Se, että defiä voi käyttää kuka tahansa ei myöskään tarkoita, että kaikkein pitäisi sitä käyttää. Edellisen vuosien 2020-2022 kasvumarkkinan mukana defin palveluiden pariin tuli myös paljon käyttäjiä, jotka kärsivät peliongelmista tai eivät pysty tekemään järkeviä taloudellisia päätöksiä oman elämänsä suhteen.

2. Identiteetin suojaus ja läpinäkyvyys

Defissä kaikki transaktiot sijaitsevat julkisessa lohkoketjussa. Tämän hyvä puoli on se, että kaikki tieto ja palveluihin sisältyvät rahoitusdata on julkista. Defipalvelut ja sijoittajat eivät pysty piilottamaan maksukyvyttömyyttään tai taloudellisia kytköksiään. Tämän vuoden isoimmat ongelmat, kuten Celsius-palvelun tai pääomasijoitusyhtiö 3 Arrow Capitalin maksukyvyttömyys tai FTX:n romahdus johtuivat pitkälti siitä, että palveluihin sijoittaneet eivät pystyneet näkemään kuinka monimutkaisia hämäkinverkkoja yhtiöt olivat varojen ympärille rakentaneet.

Etherscan.io:n näkymä lompakon transaktioihin.

Saman aikaisesti ainut identifioiva tekijä defissä on sitä käyttävän lompakon osoite. Kukaan ei pysty lompakon julkisen osoitteen perusteella kertomaan, että kuka sitä käyttää. Tämä tarjoaa ns. pseudonyymi-suojausta käyttäjälle. Tämän ominaisuuden ympärille on tosin rakentunut erilaisia palveluita, jotka pyrkivät päättelemään lompakoiden omistajia, esimerkiksi isojen sijoittajien ja kryptopörssien osalta.

Tulevaisuudessa defiin ja kryptomarkkinoille yleisesti on tulossa myös uusia innovatiivisia identiteettiratkaisuja, joiden avulla käyttäjät voidaan yksilöidä ja heidän taloudellista tilannettaan voidaan arvioida (esim. lainan ottamisen suhteen), paljastamatta heidän oikeaa henkilöllisyyttään.

3. Varojen omistus säilyy käyttäjällä

Defissä varojen omistus säilyy käyttäjällä itsellään. Perinteisessä pankkijärjestelmässä pankin tilille sijoitetut rahat ovat virallisesti pankin taseessa ja mahdollisessa konkurssitilanteessa näitä varoja maksetaan julkisesta talletusturvarahastosta käyttäjille takaisin.

Pankki voi myös koska tahansa pidättää käyttäjän varoja mikäli niiden käytön suhteen syntyy epäilyksiä tai pankilla on vaikkapa teknisiä ongelmia. Toki tälläiset tilanteet ovat Suomessa hyvin harvinaisia, mutta muualla maailmassa hyvinkin yleisiä. Osa saattaa muistaa Europpastakin tilanteen vuodelta 2012, jossa Kyproksen hallinto jäädytti tavallisten tallettajien varoja pankkipaon yhteydessä. Kehitysmaissa tämä on arkipäivää.

Defin omistukseen sisältyvät riskit liittyvät käytettyihin älysopimuksiin ja oman lompakon sekä käytettävän tietokoneen tai mobiililaitteen turvallisuuteen. Vaikka älysopimuksia käytetään vain käyttäjän nimissä ja vain käyttäjä voi omalla lompakollaan tehdä häntä koskeviin älysopimuksiin muutoksia, joissain älysopimuksissa voi olla rakennettu erilaisia takaportteja admin-käyttäjiä varten. Tyyppillisesti nämä takaportit ovat vain ongelmatilanteita varten, koska ilman niitä käyttäjien varat voisivat olla pysyvästi lukittuna älysopimuksiin bugin johdosta. Mutta vastaavasti on myös erilaisia hakkerointi- ja huijaustilanteita, joissa käyttäjien varoja on viety pienempien defipalveluiden toimesta.

4. Ei kansallisia rajoja (vielä)

Perinteistä pankki- ja rahoitussektoria reguloidaan hyvin vahvasti kansallisilla ja kansainvälisillä lainsäädännöillä. Tämä vahva regulointi rajoittaa sitä kuka palveluita pääsee käyttämään ja mistä käsin. Defissä ei vastaavia kansallisia rajoja ole, sillä lohkoketjua on ympäri maapalloa hajautettu järjestelmä, jota voi käyttää mistä tahansa käsin. Tämä mahdollistaa globaalin markkinan osallistumisen defin käyttöön ja se ei rajaudu kansalliselle tasolle.

Tulevaisuudessa regulaatio tulee ulottumaan myös defin ja kryptomarkkinoiden puolelle. EU valmistelee tällä hetkellä ns. MiCA-lainsäädäntöään, jolla pyritään reguloimaan kryptomarkkinoita yleisesti. Tämä tulee välillisesti koskemaan myös defiä ja rajoittamaan ennen kaikkea keskitettyjen palveluiden, kuten pörssien toimintaa EU:n alueella.

Liian aggressiivinen regulaatio voi aiheuttaa haitallisten ja riskipitoisten defipalveluiden siirtymisen regulaation ulkopuolelle. Näin kävi Internetin tapauksessa, jossa ns. dark webin puolella tapahtuu suoranaisia rikoksia tai laitonta kauppaa.

5. Käytettävissä 24/7/365

Itselleni eräs defin parhaista puolista on sen aukioloajat.

Defin käyttö ja palveluiden saatavuus ei rajoitu pörssien tai pankkien aukioloaikojen mukaan, vaan minulla on pääsy varoihini ja sijoituksiin koska tahansa. Tämä pääsy palveluihin ja omien varojen omistus on erityisen ajankohtaista näin "FTX:n jälkeisenä aikana".

Jatkuvasti auki olevat markkinat tarjoilevat myös luotettavampaa markkinasignaalia kurssien muodossa, koska ne reagoivat jatkuvasti uuteen markkinatietoon ja -tilanteisiin. Toki tällä on myös negatiivisia vaikutuksia, kuten voimakkaissa kurssinousuissa tai -laskuissa, joissa markkinoiden paniikki tai innostus ei pääse tasoittumaan viikonlopun tauon aikana, kuten perinteisessä rahoitusmarkkinassa.

Jatkuvalla aukiololla voi olla myös negatiivinen vaikutus peliongelmaisten käyttäjien kannalta, koska omaa ongelmaansa voi pahentaa kellon ympäri. Säädellyillä uhkapelialustoilla on erilaisia tapoja seurata ja kontrolloida asiakkaidensa käyttäytymistä ja puuttua mikäli käytös vaikuttaa selkeästi ongelmalliselta.

6. Pienemmät järjestelmätason kustannukset

Defipalveluiden pyörittäminen on niitä tarjoavalle yritykselle huomattavasti edullisempaa ja tehokkaampaa kuin perinteisten rahoituspalveluiden. Yksi tärkeimmistä tähän vaikuttavista syistä on regulaatiovaatimukset, sekä älysopimuksien tarjoama automaatio. Älysopimus tekee siihen määriteltyjen sääntöjen mukaisesti töitä kellon ympäri. Lainapalveluita voidaan pyörittää ilman paikallista rahoituspäällikköä ja pörssit toimivat ilman meklareita.

Tämä kaikki on mahdollista, koska defipalvelut ja niiden älysopimukset voidaan julkaista public good -mallilla rakennetun lohkoketjun päälle. Perinteisten pankkien ja rahoituslaitosten vaatima turvallisuus ja luotettavuus on ulkoistettu infraa pyörittävälle lohkoketjulle ja kerran luotu älysopimus pysyy käytettävissä niin kauan kun sitä pyörittävä lohkoketju on toiminnassa.

Näiden ominaisuuksien mukanaan tuomat alentuneet kustannukset tarkoittavat taas käyttäjän näkökulmasta tehokkaampaa pääoman käyttöä ja korkeampia tuottoja.

Suosituimmat defipalvelut tienaavat satojen tuhansien dollareiden päivätuottoja.

Perinteisessä pankkimaailmassa asiakas voi saada 10 000 euron talletukselleen 0.1 % koron ja pankki voi myöntää talletuksen ansiosta 100 000 euron edestä lainaa, jolle se saa itse 1 % koron. Tällöin pankin tuotto on 1 000 €, josta se maksaa 10 € korkoa tallettajalle. Toki pankin tilanne ei reaalimaailmass ole näin yksinkertaistettu, koska sen pitää myös itse maksaa mm. yön yli korkoa keskuspankkitalletuksistaan.

7. Korkeammat tuotot sijoittajalle ja päivittäinen kassavirta

Perinteisen pankkijärjestelmän tuotot valuvat usein isoille rahoitusinstituutioille ja sijoittajille. Pankkitalletuksille ei juurikaan saa korkoa ja muitakaan sijoitusratkaisuja ei ole osakkeiden, rahastojen ja muiden perinteisten sijoitusinstrumenttien rinnalla tarjolla. Monimutkaisemmat strukturoidut tuotteet tai johdannaiset ovat tyypillisesti tarjolla vain ammattimaisille sijoittajille. Vaikka näihin olisikin pääsy, ei niitä usein osata käyttää oikein tavallisen sijoittajan kannalta.

Defi tarjoaa osaltaan riskinsä, osaltaan tehokkuutensa, ja osaltaan asiakkaidensa ansioista perinteistä pankki- ja sijoitusmaailmaa korkeammat tuotot. Toki tässä yhteydessä täytyy aina muistaa korostaa, että defiin mahtuu monenlaisia palveluita sen avoimeen johdosta ja suurin osa niiden lupaamista tuotoista pohjautuu vain uusien käyttäjien mukanaan tuomaan rahaan (ponzi) tai markkinoiden yleiseen positiviiseen kehitykseen (spekulointi). Defin tuottoja täytyy siis osata arvoida tokenomiksien eli palvelun rahoitusmekaniikan ja palvelun saaman liikevaihdon kannalta (real yield).

Muutamia esimerkkejä defin tuotoista:

  • Dollaripohjaiselle stable coin -talletukselle voi saada pienellä riskillä n. 2-5 % vuosituoton ja hieman isommalla riskillä 10-20 % tuoton. Vastaaviin kassavirtaa tarjoaviin tuottoihin ei pääse edes isot osinkoyhtiöt. Tälläistä tarjoaa esimerkiksi defin isoin ja suosituin lainapalvelu, Aave. Lue lisää lainapalveluista täältä: https://www.defisuomi.fi/opas-defin-lainapalveluihin-money-market/
Aaven lainapalvelun talletustuottoja
  • Isoille ja tunnetuille kryptovaluutoille, kuten bitcoin, ether, sol, avax ja vaikkapa link, on saatavilla 10-30 % APR-tuottoja riippuen sijoittajan riskinsietokyvystä. Tämä pohjautuu likviditeetin tarjoamiseen hajautetussa pörssissä eli dexissä.
Aura Financen market maker tuottoja
  • Johdannaistuotteilla voidaan saada 20-30 % riskisuojatut tuotot ja tehokkaita optiomarkkinoita voidaan käyttää erilaisiin / monimutkaisiin sijoitusstrategioihin. Moni defin johdannaistuotteita tarjoava palvelu tarjoaa myös valmiita vaulteja tai sijoituskoreja, jotka pyörittävät sijoittajan puolesta näitä strategioita
Ribbon Financen valmiita optiovaulteja.

Toinen merkittävä ero defin ja perinteisen sijoitusmarkkinan välillä on jatkuva, päivittäinen kassavirta. Moni defipalvelu maksaa tuotot jatkuvana virtana sijoittajalle.

Oma aamurutiini on käydä keräämässä aamuisin eri defipalveluista tienaamani voitot ja käydä vaihtamassa ne stable coineihin. Tämä voi tuntua perinteisestä osinkosijoittajasta uskomattomalta: jenkkiosakkeiden kohdalla osinkotuloja saattaa saada parhaimmillaan kerran kuukaudessa tai kvartaalissa, suomiosakkeilla vain kerran vuodessa.

Defi on tuonut myös markkinoille erikoisen ilmiön: defissä tavallinen piensijoittaja voi saada instituutiota tai isoja sijoittajia korkeammat tuotot.

Tämä johtuu defin vielä pienestä koosta. Defin likviditeetti on pirstaloitunut satoihin eri palveluihin mikä tarkoittaa, että isolla sijoitussalkulla (+$1 miljoona) ei pysty osallistumaan suurimpaan osaan palveluista. Isot sijoitukset aiheuttavat sijoittajalle merkittävän slippagen eli hintaeron ostotapahtuman yhteydessä. Isompi sijoitus myös alentaa merkittävästi kyseisestä sijoituskohteesta saatavaa tuottoa, koska se jakautuu kaikkien sijoittajien kesken eli merkittävän kokoinen pääomasijoitus dilutoi / laimentaa kokonaistuottoa.

8. Nopeammat innovaatiot

Defin ja lohkoketjumaailman kehittäjien määrä on valtavassa kasvussa, myös tässä karhumarkkinassa. Mikä hienointa, juurikaan kukaan perinteisestä web2.0-maailmasta lohkoketjupohjaiseen kehittämiseen siirtynyt verkkokehittäjä ei palaa takaisin vanhan maailman puolelle.

Lohkoketjut ja defi mahdollistaa nopean iteraation ja kokonaan uudenlaisia innovaatiota. Uusia rahoitusteorioita ja -ideoita voidaan viedä tuotantokäyttöön nopeasti.

Toki tämän nopean kehityksen negatiivisena puolena on lukuisat epäonnistuneet projektit ja niihin uponneet sijoittajien rahat. Tämän takia onkin hyvin tärkeää ymmärtää hajauttamisen merkitys defisalkkua kasatessa.

Opas defisalkun suunnitteluun ja rakentamiseen
Tämän oppaan avulla opit kolme eri tapaa rakentaa sijoitussalkku, 7 asiaa jotka sinun pitää ottaa huomioon ja 4 strategiaa voittojen ottamiseen.
Premium-lukijoille on tarjolla +5000 sanan opas defisalkun kasaamiseen.

Defissä on tarjolla mm. itsestään takaisin maksavia lainoja, valmiita optiovaulteja erilaisia sijoitusstrategioita varten, joukkorahoitusta, vivutettua treidausta volatiliteetilla, interest-rate swappeja, ym. Tämän johdosta uskon itse, että "perinteinen" rahoitusmaailma tulee siirtymään defiin heti kun regulaation mukanaan tuomat pelisäännöt ovat selkeät ja määritelyt.

9. Riskit korkeammat

Kuten edellisistä kohdista pystyy päättelemään, vastaavasti defiin liittyvät riskit ovat reguloitua rahoitusmaailmaa huomattavasti korkeammat. Poikkeuksellisen korkeat tuotot eivät synny ilman korkeampia riskejä. Defiin liittyviä riskejä on mm. oman lompakon ja varojen hallintaan liittyvät riskit ja huijaukset, älysopimuksiin liittyvät tekniset riskit, kehittäjiin ja tiimiin liittyvät riskit, matalaan likviditeettiin liittyvät riskit, jne.

Korkeat riskit eivät kuitenkaan tarkoita, että kaikki defiprojektit olisivat huijauksia tai niillä ei olisi oikeaa arvoa. On tärkeä vain oppia tunnistamaan mihin projektin ja sen tokenin arvon muodostus perustuu.

Jos tuotto on pelkästään uusien defiprojektin tokeneiden puskemista maailmaan ja uusien sijoittajien houkuttelua mukaan sen avulla, sellaista toteutusta ei voi millään kutsua muuksi kuin ponzi-huijaukseksi.

Mutta defissä on myös paljon hyviä projekteja, joiden arvo perustuu niiden tuottamaan liikevaihtoon ja aitoon sijoittajien saamaan lisäarvoon, mutta ne pitää vain osata löytää.

💡
Näiden arvioinnissa ja löytämisessä Defi Suomi on osaltaan auttamassa. Defi Suomen premium-jäsenyydellä saat maksullisten sisältöjen lisäksi myös pääsyn suljettuun Discord-ryhmään, jossa saat tukea ja vastauksia sinua askarruttaviin kysymyksiin sekä pääset osallistumaan satunnaisiin AMA-sessioihin, joissa voit kysyä livenä kysymyksiä.

Nappaa tästä -50 % alennus ensimmäisen kuukauden maksusta niin pääset näkemään miten laadukkaasta sisällöstä on kyse: https://www.defisuomi.fi/tutustu-rauhassa


Mikäli haluat lähteä mukaan oppimaan defin käyttöä ja kuulemaan sen uusista innovaatioista, voit myös liittyä mukaan Defi Suomen ilmaisen uutiskirjeeen tilaajaksi: https://www.defisuomi.fi. Uutiskirjeen tilaajat saavat joka sunnuntai kattauksen defimaailman uusimmista uutisista ja tapahtumista kuratoituna suoraan sähköpostiin.

10. Vaikeampi oppia ja käyttää

Defin tarjoamat tuotot eivät tule ilman hintaa. Kuten yllä kuvasimme, defiin sisältyy myös monenlaisia riskejä ja niiden lisäksi defipalveluiden käyttö on perinteisiä pankkipalveluita huomattavasti monimutkaisempaa.

Esimeriksi yield farmaus eli likviditeetin tarjoaminen hajautettuun pörssiin vaatii: varojen siirtämistä oikeaan lohkoketjuun, kryptovaluuttojen vaihtamista poolin tokeneiksi, luvan antamista älysopimukselle oman lompakon kautta, kryptovaluuttojen syöttämistä pooliin, poolin LP-tokenin uudelleen talletuksen farmausosioo0n, sekä säännöllistä tuottojen keräämistä. Nämä itsessään eivät ole teknisesti vaikeita toimenpiteitä, mutta niitä on paljon. Jos osaa käyttää nettipankkia tai sosiaalista mediaa, oppii käyttämään myös defiä.


Haluaisitko oppia defin perusteet?

👇 Nappaa tästä -30 % alennus Defi Suomen suosittuun aloittelijoiden kurssiin! 👇 Kurssi on saanut 10/10-palautteen kaikilta asiakkailta ja siinä on 30 päivän rahat takaisin -takuu.

Defi 101: aloittelijan opas defin maailmaan
Linkki Defi Suomen suosittuun verkkokurssiin

Defi Suomi on perustettu auttamaan kaikkia suomalaisia löytämään defin pariin ja oppimaan sen käyttöä mahdollisimman turvallisesti. Kaikkia riskejä ei voi kukaan sijoitttamisessa välttää, mutta niitä voidaan pienentää harjoittelemalla ja kokeilemalla oikealla tavalla.

Defi ja kryptovaluutat vaativat opettelua mm:

  • Oman tietoturvan suhteen ja miten hallita omaa lompakkoa
  • Erilaisten lompakoiden ja älysopimuksien käyttön suhteen
  • Ymmärrystä eri lohkoketjuista ja niiden eroista
  • Ymmärrystä erilaisista defipalveluista ja mihin niitä kannattaa käyttää
  • Tietoa riskeistä, joita defisijoittamiseen sisältyy ja kykyä rakentaa omaan sijoitus- ja riskiprofiiliin sopiva sijoitussalkku
  • Aktiivista alan kehityksen seurantaa ja siihen reagointia

Kaikkiin näihin osa-alueisiin saat ajantasaista tietoa Defi Suomen Telegram-ryhmän (https://t.me/defisuomi) ja uutiskirjeen kautta. Defi Suomen sivuilta löytyy mm. kätevä defi-sanakirja, jonka avulla pääsee alkuun alan jargonin ja lyhenteiden ymmärtämisessä.

Tulevaisuudessa Defi Suomen alla tulee olemaan myös aloittelijoille ja kokeneille sijoittajille suunnattuja verkkokursseja, joiden avulla pystyy hankkimaan kattavaa ja ajantasaista tietoa defin eri osa-alueista. Defi Suomella on myös maksullinen uutiskirje ja siihen liittyviä blogisisältöjä, kuten oppaita, eri defipalveluiden analyyseja, ja työkaluja.


Tsekkaa myös Defi Suomen muut artikkelit

Muut artikkelit: https://www.defisuomi.fi/tag/artikkelit/
Projekti-analyysit: https://www.defisuomi.fi/tag/analyysit/
Oppaat: https://www.defisuomi.fi/tag/oppaat/
Aloittelijoiden sisällöt: https://www.defisuomi.fi/tag/defi-101/
Defin aloittelijan verkkokurssi: https://verkkokurssit.defisuomi.fi/p/defi-101-aloittelijan-opas-defin-maailmaan


Tule mukaan yhteisöön

Telegram-kanava: https://t.me/defisuomi
Discord-serveri: https://discord.gg/Ca3kAKaPyF
Twitter: https://twitter.com/DefiSuomifi
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/defisuomi
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCzv0iOeQcDcaGHmJ1tXWTYg
Hopium-podcast: https://anchor.fm/hopium-fi
Defi Suomen podcast: https://anchor.fm/defi-suomi

Jaa tämä postaus