Tässä artikkelissa kerrotaan elävän elämän esimerkki siitä mitä defin lainapalvelut mahdollistavat perinteiseen rahoitusmaailmaan ja pankkien tarjontaan verrattuna. Mikään tässä artikkelissa mainittu palvelu tai strategia ei ole kannustin sijoittaa sen mukaisesti. Defin käyttöön sisältyy edelleen isoja riskejä ja sinun tulee tehdä omat sijoituspäätöksesi itsenäisesti omaan tutkimukseen perustuen.


Sitä kummasti itsekin päivittäin defiä käyttävänä unohtaa sen tarjoaman mahdollisuudet myös arkielämässä.  Olin jo pidempään harkinnut tekeväni kevyen keittiöremontin ja olin säästänyt sitä varten noin 5 000 €.

Olin jo tekemässä tilausta potentiaaliselta remonttifirmalta, ja etsin samalla josko remontin olisi saanut myös rahoitettua. Tällöin olisin voinutkin laittaa alkuperäisen säästöni defiin tuottamaan sen sijaan, että maksan sen suoraan ulkopuoliselle, ja käyttää defin tuottoja rahoituslaitoksen lainan lyhentämiseen.

Tässä kohtaa muistin, että ihan kuin joku olisi joskus maininnut, että defi tarjoaa myös pankki- ja lainapalveluita. Minähän voisin yhtä hyvin ottaa rahoituksen eli tässä tapauksessa lainan keittiöremonttia varten myös defin kautta.

💡
Haluaisitko oppia käyttämään defimarkkinan suosituinta ja luotettavinta lainapalvelua eli Aavetta? Tsekkaa tämä Defi Suomen opas: https://www.defisuomi.fi/defi-suomen-opas-aave-lainapalvelun-kayttoon/

Defin lainoissa on syytä muistaa, että toisin kuin kuluttajaluotot perinteisen rahoituksen puolella, defissä lainat ovat pääasiassa ylivakuudellisia. Se tarkoittaa, että nostettua lainasummaa varten sinulle tulee olla usein moninkertaisesti vakuutta. Tämä totta kai vaikeuttaa ja hidastaa defin lainamarkkinan kasvamista, mutta sen hyvä puoli on taas turvallisuus, sillä kaikki lainat ovat pääasiassa vakuudellisia.

Lainaajan näkökulmasta tärkeäksi seurattavaksi metriikaksi muodostuu taas vakuuden arvo suhteessa nostettuun lainaan.

Varsinkinn volatiilien kryptovaluuttojen käyttäminen vakuutena voi tarkoittaa vakuuden arvon voimakasta heiluntaa joissain markkinatilanteissa, ja niitähän tässä on viime vuonna nähty aika monta. Mikäli vakuuden arvo laskee liian alas suhteessa lainaan, lainapalvelu likvidoi eli myy vakuutena käytetyn kryptovaluutan ja maksaa sillä asiakkaan lainan pois.

Tämän takia defin lainapalveluita käytettäessä on hyvin tärkeää suunnitella oma lainapositio tarkkaan oman riskitason ja markkinanäkemyksen mukaisesti.


Stable coinien käyttö vakuutena: ei riskiä vakuusarvon suhteen, mutta mikäli laina on taas nostettu kryptovaluuttoina, voi niiden arvo nousta liian korkeaksi eli laina voidaan likvidoida myös sen johdosta. Tyypillisesti lainapalvelut myös maksavat korkeampaa talletustuottoa stable coineille, koska niillä on korkeampi kysyntä lainauspuolella.

Kryptovaluuttojen lainaaminen: mikäli nostat lainana kryptovaluuttaa ja vaihdat sen toiseen kryptoon tai stable coiniin, käytännössä shorttaat lainattua kryptovaluuttaa. Tämä voi olla järkevää tilanteessa, jossa uskot kyseisen kryptovaluutan arvon laskevan, koska samassa yhteydessä myös lainan arvo laskee. Tyypillisesti kryptojen shorttaaminen on hyvin riskialtis strategia, koska ne voivat myös nousta hyvin nopeasti hyvin lyhyessä ajassa.

Korkotason seuranta

Vakuuden ja lainamäärän seurannan lisäksi on tärkeä ymmärtää miten lainapalveluiden lainakorot käyttäytyvät. Ne ovat dynaamisia, markkinoiden mukaan vaihtuvia korkoja. Aave-lainapalvelu tarjoaa tällä hetkellä myös kiinteähintaisia korkoja, mutta ne ovat tyypillisesti moninkertaisia vaihtuvakorkoiseen lainaan verrattuna.

Mikäli lainapalvelussa kyseistä stable coinia tai kryptoa lainataan paljon, ja sitä ei ole lainapalvelussa tarpeeksi vakuutena (eli lainattavana), nousee sen korko automaattisesti. Samaan aikaan myös talletuspuolon korko nousee, ja sillä pyritään houkuttelemaan lainapalveluun uutta rahaa.

Tämä efekti näkyi hyvin mm. kevään 2023 USDC stable coinin ongelmien yhteydessä, kun valtava määrä asiakkaita halusi shortata sitä samaan aikaan ja sen lainakanta tyrehtyi. Tällöin USDC-pohjaisesta lainasta maksettu vuosikorko nousi hetkellisesti 80-100 % tuntumaan. Toki tämä tilanne kesti vain päiviä / viikkoja, mutta defilainaajan on hyvä ymmärtää, että omaan lainakorkoon voi vaikuttaa muiden defin käyttäjien spekuloinnit ja käyttäytyminen.

Mitä hyötyä defilainapalvelun käytöstä oli minulle

Käyttämäni strategia ei ole missään nimessä sopiva kaikille käyttäjille, sen sisältämien riskien ja monimutkaisuuden johdosta.

Kannattaa muistaa, että defi ja rahoitus ei ole pelkästään matematiikkaa, vaan siihen sisältyy myös paljon omaan psykologiaan ja stressiin vaikuttavia tekijöitä. Mikäli menetät yöunesi defin lainaposition tai treidauksen johdosta, olet sijoittanut liikaa ja ottanut lian isoa riskiä.

Hyötyjä defipohjaiselle lainalle:

  • Minun ei tarvitse myydä kryptojani. Voin ostaa alkuperäisellä säästösummallani kryptovaluuttoja ja nauttia niiden (potentiaalisesta) arvonnoususta. Toki volatiliteetin johdosta niiden arvo voi myös tippua reippaasti alle alkuperäisen sijoitussummani.
  • Voin maksaa lainan pois defin tuotoilla. Riippuen saamistani tuotoista, saan maksettua lainan pois tyypillisesti muutamien kuukausien aikana. Toki tuottojen hakeminen nostaa riskiä ja joskus tuotto voi olla matalampi suhteessa vain samojen kryptojen holdaamiseen lompakossa.

Riskit:

  • Liiallinen vivutus tai väärät valinnat vakuutena tai lainana käytetystä kryptovaluutasta voivat likvidoida position eli menetät alkuperäisen vakuuden. Toki sinulle jää edelleen lainana nostettu raha ja sen avo, mutta se on tyypillisesti 20-30 % alempi kuin vakuuden arvo likvidoinnin yhteydessä.
  • Vaatii aktiivista position seurantaa, mielellään päivittäin, mutta toki riskitasosta riippuen. Itse pyrin pitämään lainapalvelun ns. health factorin +3:ssa, jolloin likvidoinnin riski on suhteellisen matala. Minulla on myös valmiina muita kryptovaroja, joilla voin parantaa vakuuden arvoa tai maksaa tarvittaessa nopeammin lainaa pois
  • Tekniset ja älysopimusriskit: kannattaa muistaa, että kyseessä on kuitenkin kokeelliset, hyvin taipaleensa alkuvaiheessa olevat palvelut. Itse pidän markkinoita parhaana vakuutena palveluiden luotettavuudesta eli mitä pidempään tietty palvelun on selvinnyt hengissä ilman hakkerointeja, sen luotettavampi se on. Tämän johdosta itse käytän lainaamiseen lähinnä Aave-lainapalvelua.

Kolmiosainen malli defilainaamiseen

Itse olen rakentanut oman itsestään takaisin maksavan lainakoneeni kolmen tärkeän kivijalan varaan:

Vakuus: käytän vakuutena useampaa eri kryptovaluuttaa ja noin kolmannes vakuudesta on stable coineina, joka tasoittaa koko vakuuden volatiliteettiä ja likvidointiriskiä. On tärkeää ymmärtää, että tämäkään strategia ei poista sitä täysin. Aave-lainapalvelussa on myös kätevä sisäinen swap-toiminto, jonka avulla voin yhdellä klikkauksella vaihtaa käyttämääni vakuutta toiseen kryptovaluuttaan ilman, että minun pitää ensin poistaa vakuus ja vaihtaa se manuaalisesti. Tämän avulla voin esim. käyttää osan stable coineista muiden kryptovaluuttojen ostamiseen mikäli niiden hinnat ovat laskeneet voimakkaasti ja vastaavasti myymiseen mikäli niiden osuus vakuusarvosta on kasvanut liian korkeaksi. Pystyn siis ikään kuin treidaamaan vakuuden sisällä.

Laina: nostan lainan stable coineina, koska en halua shortata kryptovaluuttoja. Stable coineissa ei ole myöskään riskiä arvon noususta eli lainamäärän kasvusta, mutta niissä on pienen pieni mahdollisuus arvon tippumisesta, kuten kävi esim. USDC:n tapauksessa hetkellisesti keväällä 2023. Pyrin myös pitämään lainamäärän noin 30 % vakuuden arvosta, jolloin vakuuden arvon pitäisi tippua yli 50 % ennen kuin sen likvidoinnin riski lähestyisi. Tätä mahdollisuutta alentaa vielä osan vakuuuksien pitäminen stable coineissa.

Defin tuottosalkku: kolmas tärkeä osa itsestään takaisin maksavaa defilainaa on tietysti lainan maksuun käytettävien tuottojen lähteet. Niissä on yhtä monta strategiaa kuin on sijoittajiakin.  Mikäli et ole vielä lukenut Defi Suomen opasta defisalkun rakentamiseen, kannattaa se kahlata läpi:

Opas defisalkun suunnitteluun ja rakentamiseen
Tämän oppaan avulla opit kolme eri tapaa rakentaa sijoitussalkku, 7 asiaa jotka sinun pitää ottaa huomioon ja 4 strategiaa voittojen ottamiseen.

Oman defisalkun tuotto pyörii noin 100-150 % APR-tuoton huitteille eli siinä on runsaasti riskiä ja volatiliteettiä mukana. Haen passiivista tuloa lähinnä Uniswapin v3:n pooleista, joissa market makerina toimiminen maksaa riskiin nähden parhaita tuottoja. Uniswapin v3 on kuitenkin ensisijaisesti suunniteltu ammattimasiille market makereille, koska sen positioihin sisältyy sijoittamisen näkökulmasta monia erilaisia hallittavia asioita.

Mikäli haluat tutustua paremmin Uniswap v3:een niin ota lukuun Defi Suomen opas:

VIDEO-OPAS: Uniswap v3 eli passiivista tuloa likviditeettiä tarjoamalla
Tämä Defi Suomen opas käy läpi miten Uniswap v3:n avulla defisijoittaja voi tarjota likviditeettiä Uniswapin pooleihin, mistä löytää tuottoisimmat poolit, mitä riskejä välttää ja miten Uniswapi v3:sta käytetään. Tämä opas olettaa, että lukija ymmärtää mikä Uniswap palveluna on ja on esimerkiksi käyt…

Olen itse mitoittanut defisalkun tuoton ja lainan niin, että pystyn tarvittaessa maksamaan lainan pois noin 1-2 kk defisalkun tuotoilla. En kuitenkaan käytä tällä hetkellä 100 % tuottoja lainan lyhentämiseen, koska siitä maksettava korko on niin matala. Käytän osan saamistani tuotoista position lisäämiseen defissä, joka taas nostaa hiljalleen saamiani kokonaistuottoja.

Tyypillisesti nostan noin 40-50 % defipalveluiden maksamista APR-tuotoista lainan lyhentämiseen.

Miten tälläinen itsestään takaisin maksava salkku sitten rakennetaan käytännössä? Olen tehnyt sitä varten oman erillisen oppaan Defi Suomen premium-tilaajille, joka löytyy alta. Saat pääsyn siihen ja satoihin muihin oppaisiin, artikkeleihin ja sisältöihin naurettavan pienellä 5 €/kk-tilauksella. Saat sillä käyttöösi mm. yli 3 tuntia kestävän Defi 101 -verkkokurssin.

Itsestään takaisin maksava laina Aave-lainapalvelun avulla
Tämä Defi Suomen opas käy yksinkertaisesti läpi esimerkin siitä miten rakensin itsestään takaisin maksavan lainaposition Aave-lainapalvelun avulla ja sain sillä rahoitettua itselleni keittiöremontin. Tämä on vain esimerkki miten itse olen toiminut, ei neuvo miten sinun kannattaisi sijoittaa varasi.…

Yhteenveto

Tämä artikkeli kuvaa allekirjoittaneen tapaa rakentaa itsestään takaisin maksavan lainan salkku, jonka avulla voi rahoittaa arkielämän menoja. Jokaisen sijoittajan tilanne, riskinsietotaso ja tavoitteet ovat kuitenkin yksilöllisiä, jonka johdosta tämä sama malli ei sovellu kaikille. Halusin tällä postauksella osoittaa, että defi ja kryptovaluutat eivät ole pelkästään spekulatiivista kasinopelaamista, vaan defin sisään alkaa kertyä oikeasti hyödyllisiä palveluita.


Tsekkaa myös Defi Suomen muut artikkelit

Muut artikkelit: https://www.defisuomi.fi/tag/artikkelit/
Projekti-analyysit: https://www.defisuomi.fi/tag/analyysit/
Oppaat: https://www.defisuomi.fi/tag/oppaat/
Aloittelijoiden sisällöt: https://www.defisuomi.fi/tag/defi-101/
Defin aloittelijan verkkokurssi: https://verkkokurssit.defisuomi.fi/p/defi-101-aloittelijan-opas-defin-maailmaan


Tule mukaan yhteisöön

Telegram-kanava: https://t.me/defisuomi
Discord-serveri: https://discord.gg/Ca3kAKaPyF
Twitter: https://twitter.com/DefiSuomifi
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/defisuomi
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCzv0iOeQcDcaGHmJ1tXWTYg
Hopium-podcast: https://anchor.fm/hopium-fi
Defi Suomen podcast: https://anchor.fm/defi-suomi

Jaa tämä postaus